Military Vocational and General Education of the Interned Soldiers of the UNR Army at Camp Strzałkowo in Poland (August 1921 – 1922): Realization Patterns

Ihor Sribniak

Dr. Habil. (History), Professor

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-9750-4958

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.12

Abstract. The article deals with the peculiarities of military-professional and general education of interned Ukrainian soldiers in the Strzałkowo camp (August 1921 – 1922). Due to this, the top political leadership and command of the Army of the Ukrainian People’s Republic hoped to lay the foundations for a conscious understanding of state needs and the priority of national interests. The task of establishing military-professional and general education of the military in the Strzałkowo camp was entrusted to the camp’s cultural and educational department, which was to interact with similar structures of individual units.

Due to the total lack of any resources for these needs in the State Center of the Ukrainian People’s Republic in exile, the activities of educational centers in the Strzałkowo camp were always marked by great difficulties, as a result, the work of most educational courses and schools was irregular, which usually worsened the very quality of knowledge of the campers. But despite this situation, the initiative minority of campers managed to ensure the activities of a number of schools and educational courses, giving the rest of the internees the opportunity to fill their camp existence with constructive content.

A very significant contribution to the work of most of the camp’s cultural and educational centers was made by the American Charitable Organization YМСА, which spared no expense for most of the educational needs of the campers. Camp public organizations, whose members were involved in teaching work with the rest of the camp, also contributed to the intensification of educational work in Strzałkowo, and in addition made every effort to improve their own general education level. It is thanks to this combination that a large number of camp teachers were able to prepare for admission and study in higher education institutions in Poland and the Czechoslovak Republic, adapting to the conditions of emigration.

Keywords: interned Ukrainian soldiers, camp, school, education, Strzałkowo, Army of the Ukrainian People’s Republic, Poland.


Download full text

pdf


References:

 1. Armiya za drotamy. (2018). Zbirka dokumentiv / redaktor-uporyadnyk V.Morenetsʹ. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy.
 2. Vishka, O. (1999). Ukrayintsi u tabori v Stshalkovi Visnyk Kyyivsʹkoho derzhavnoho linhvistychnoho universytetu. Seriya «Istoriya, ekonomika, filosofiya», 3, 167-174.
 3. Vishka, O. (2002). Presa ukrayinsʹkoyi emihratsiyi u Polʹshchi 1920-1939. Lʹviv.
 4. Vishka, O. (2002). Ukrayinsʹka studentsʹka hromada v Varshavi (1921–1939) Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / pod red. S. Kozaka, 13–14, 171-186.
 5. Humenyuk, O. (2019). Molodizhni orhanizatsiyi v taborakh internovanoyi Armiyi Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky v Polʹshchi Poland and Ukraine: Problems and prospects, 371-399.
 6. Kolyanchuk, O. (2000). Ukrayinsʹka viysʹkova emihratsiya u Polʹshchi (1920-1939), Lʹviv.
 7. Lyst do redaktsiyi (1921). Prominʹ. Strilkovo (Stshalkovo), 13.
 8. Narizhnyj, S. (1942). Ukrayinsʹka emigratsiya. Kulʹturna pratsya ukrayinsʹkoyi emigratsiyi mizh dvoma Svitovymy viynamy, Praha, I, 35, 39-40.
 9. Narodnyy Universytet v tabori Strilkovo (1921). Ukrayinsʹka Trybuna, 163, 4.
 10. Oholoshennya. (1922). Prominʹ, 44.
 11. Prominʹ. (1921), 11.
 12. Prominʹ. (1921), 13.
 13. Prominʹ. (1921), 14.
 14. Prominʹ. (1922), 41.
 15. Realʹna Shkola v tab[ori] Shchypiorno. (1923). Ukrayinsʹkyy Surmach, 51-52, 9-10.
 16. Rik za drotamy (1921). Prominʹ, 26. 4-5.
 17. Semmo, O. (1987). Khronika. Vinnipeg: Instytut doslidiv Volyni, 57.
 18. Sribnyak, I. (1997). Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921-1924 rr.). Kyiv-Filyadelʹfiya.
 19. Sribnyak, I. (2017). Internovani voyaky Armiyi UNR u tabori Stshalkovo, Polʹshcha (druha polovyna 1921 – pochatok 1922 rr.): moralʹnyy stan ta umovy perebuvannya Problemy vsesvitnʹoyi istoriyi, 2(4), 182-195.
 20. Sribnyak, I. (2017). «Zv’yazok z dobrarmiyeyu uzhe pirvano…» (Ctvorennya «ukrayinsʹkoyi sektsiyi» u tabori internovanykh voyakiv «Zbroynykh syl pivdnya Rosiyi» u Stshalkovo, vesna – lito 1920 r.) Hurzhiyivsʹki istorychni chytannya. Cherkasy, 11, 104-109.
 21. Sribnyak, I. (2018). «Nesemo my khrest… v ternovim vinku kolyuchykh drotiv…» (internovani voyaky-ukrayintsi v tabori Stshalkovo, Polʹshcha u 1922-1923 rr.) Kyivsʹki istorychni studiyi, red. kol. V.Shcherbak ta in., 1(6). 33-43.
 22. Sribnyak I. (2018). Natsionalʹno-patriotychna ta sportyvno-ozdorovcha mobilizatsiya voyatstva u tabori internovanykh Viysʹk UNR Stshalkovo (Polʹshcha) u 1921-1922 rr.: formy i metody Ideolohiya i polityka, 2(10), 131-146.
 23. Sribnyak I. (2020). «Taborova Melʹpomena»: ukrayinsʹkyy amatorsʹkyy teatr u tabori internovanykh Viysʹk UNR Stshalkovo, Polʹshcha ochyma teatralʹnykh krytykiv, serpenʹ 1921 – lypenʹ 1922 rr. (za materialamy chasopysu «Prominʹ») // Tekst i obraz: aktualʹni problemy istoriyi mystetstva. 1 (in print).
 24. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TSDAVO Ukrainy), f.1078, оp.2, spr.237, ark.23.
 25. TSDAVO Ukrainy, f.1075, оp.2, spr.476, ark.3.
 26. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.240, ark.36.
 27. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.237, ark.24.
 28. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.237, ark.23.
 29. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.234, ark.31.
 30. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.237, ark.23.
 31. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.234, ark.31-31zv.
 32. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.240, ark.36zv.
 33. TSDAVO Ukrainy, f.2439, оp.1, spr.23, ark.26.
 34. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.4, spr.9, ark.20.
 35. TSDAVO Ukrainy, f.4, оp.1, spr.826, ark.150zv.
 36. TSDAVO Ukrainy, f.1078, оp.2, spr.196, ark.37.
 37. TSDAVO Ukrainy, f.1075, оp.2, spr.824, ark.52.
 38. TSDAVO Ukrainy, f.1075, оp.2, spr.830, ark.25.
 39. Sh., I. (1923). Blahodiyni chuzhozemni orhanizatsiyi ta shkilʹno-prosvitnya diyalʹnistʹ v taborakh internovanykh Ukrayintsiv v Polʹshchi Ukrayinsʹkyy Surmach, 51-52, 7.
 40. Shkola nehramotnykh. (1921). Prominʹ, 13.