Становлення збройних сил Республіки Хорватія у 1991 році

Анатолій Демещук

Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 930(477): 336.74:33.021.8 “1922/1924”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.06.107-119

Анотація

У даній статті розглядається історія створення регулярних Збройних сил Республіки Хорватія у 1991 р. Головна увага зосереджена саме на сухопутній армії – Хорватському війську – яке постала у вересні 1991 р. на базі Збору народної гвардії (хорватський аналог Національної гвардії), частин Територіальної оборони та добровольчих загонів. Даний акцент пояснюється абсолютно вирішальних значенням саме сухопутних військ у війні в Хорватії 1991-1995 рр. Проте зроблено й короткий огляд створення хорватських військово-морських сил та військово-повітряних сил. Також у статті зачіпається питання хорватських сил спеціальної поліції, які відіграли доволі вагому роль у бойових діях проти югославсько-сербських військ в 1991 р. Аналізуються питання матеріального забезпечення та шляхів озброєння хорватських військ, організаційна структура, а також рівень їх боєздатності. Перебіг формування регулярної хорватської армії розглядається в хронологічній та логічній послідовності. Окреслюються значення й наслідки створення Хорватією власних збройних сил у ході війни за незалежність. Стаття ґрунтується значною мірою на хорватській та англомовній науковій і публіцистичній літературі та джерелах.

Ключові слова

Хорватське військо, Югославська народна армія.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Валецкий О. Югославская война / О. Валецкий. – М.: Крафт+, 2004. –216с.

2. Гуськова Е. История югославского кризиса / Е. Гуськова. – М.: Издательство А. Соловьева, 2001. – 717 с.

3. Balkan battlegrounds: a military history of the Yugoslav conflict, 1990-1995. Volume I. – Washington, DC: Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 2002. – 485 p.

4. Stvaranje hrvatske drzave i Domovinski rat / [Z. Radelic, D. Marijan, N. Baric, A. Bing]. – Zagreb: Skolska knjiga I Institut za povijest, 2006. – 575 s.

5. Bilandzic D. Moderna hrvatska povijest / D. Bilandzic. – Zagreb, 1999. –814 s.

6. Jованович A. Рат Срба и Хрвата 1991 /A.Jованович. – Београд: Политика, 1994. – 183 с.

7. The Yugoslav Wars: Slovenia&Croatia. 1991-1995 / [T.Nigel, K.Mikulan, D.Pavlović]. – Oxford: Osprey publishing, 2006. – 64 p.

8. Ogorec М. Hrvatski domovinski rat 1991-1993 / M. Ogorec. – Zagreb: Opalija, 1994. – 192 s.

9. Tarbuk S. Rat na Baniji 1991 – 1995/ S.Tarbuk. – Beograd: Srpsko Kulturno Društvo «Zora», 2009. – 441 s.

10.Кадиевич В. Контрудар (Мой взгляд на распад Югославии) / В. Кадиевич. – М.: МИД, 2007. – 377 с.

11. Zimmeiman W. Izvori jedne katastrofe / Prevod sa engleskog / W. Zimmerman. – Zagreb: Znanje, 1996. – 312 s.

12. Domovinski rat i stvaranje OSRH. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.osrh.hr/#rub43 – Назва з екрану. – Дата звернення: 16.12.2016.