Формування та реалізація політики Європейського Союзу щодо Близькосхідного регіону

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

УДК 327.8.32(53)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.28-53

Анотація

У статті аналізуються особливості процесу формуванні та реалізації політики Європейського Союзу щодо Близького Сходу. Після завершення «холодної війни» регіон є пріоритетним для економічних, безпекових та соціокультурних інтересів країн-членів ЄС. У центрі близькосхідної політики ЄС перебуває проблема арабсько-ізраїльського замирення. Моделі мирного врегулювання на основі мир в обмін на землю не були реалізовані. Палестинське питання залишається маркером ефективності політики ЄС на Близькому Сході. Регіональна розстановка сил змінилася під впливом подій «арабської весни». Близький Схід перебуває у затяжному процесі геополітичної трансформації. ЄС опосередковано підтримує стратегію США щодо просування демократичних цінностей у арабські мусульманські країни. Регіон залишається ареною геополітичного протистояння великих держав: Китаю, Індії, Росії, США, Японії. Складна регіональна ієрархія сил є динамічною. Викликом для регіональної і глобальної безпеки є іранська ядерна програма. ЄС критикує політику адміністрації президента США Трампа, який скасував угоду 2015 р. з Іраном щодо розвитку мирної атомної енергетики. Нестабільним залишається становище в Іраку. Ця країна є об’єктом гуманітарної політики ЄС. Стурбованість європейських правозахисників викликає ситуація із правами людини в Саудівській Аравії. Метою політики ЄС на Близькому Сході є запобігання радикалізації політичних настроїв. Це має допомогти ЄС уникнути терористичної загрози та модернізувати суспільства мусульманських країн Близького Сходу.

Ключові слова

«Арабська весна», Близький Схід, Європейський Союз, Ізраїль, іслам, Сирія, США, Туреччина.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1.Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международныхотношений / В.Г. Барановский. – М.: Международные отношения, 1986. – 350 с.

2.Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальноелидерство / З. Бжезинский. – М.: Международные отношения, 2004. – 340 с.

3.Бек У. Космополитическая Европа: реальность и утопия / У.Бек //Свободная мысль. – 2007. – №3. – С. 32-44.

4.Вестфален К. Взаимоотношения ЕС с арабским миром / К. Вестфален //Азия и Африка сегодня. – 2006. – №1. – С. 40-60.

5.Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания / Ф.Кардини. – Спб:Питер. – 2007. – 350 с.

6.Козин Н. Вызов или ответ ислама? / Н.Козин // Свободная мысль. –2007. – №1. – С. 20-30.

7.Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект /А.Малашенко. – М.: Весь мир, 2006. – 290 с.

8.Мідделаар Л. Перехід до Європи: як континент став союзом / Л.Мідделаар. / Пер. з англ.. – К.: Дух і літера, 2018. – 576 с.

9.Муазі Д. Геополітика емоцій. Як культури страху, приниження та надіїзмінюють світ / Д.Муазі. – Пер. з англ.. К.: Бізнесбукс, 2018. – 260 с.

10.Швед В.О. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіяхтрансатлантичної спільноти / В.О. Швед. – К: Знання. – 2006. – 280 c.

11.Ansorge D. Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt.Ursachen und Wechselbeziehungen eines komplexen Phänomens / D.Ansorge. – Paderborn: Taschenbuch Verlag, 2006. – 440 s.

12.Bieber F. Bosnien-Herzegowina und der Libanon im Vergleich. HistorischeEntwicklung und Politische System vor dem Bürgerkrieg / F. Bieber. – Sinsheim: Piper Verlag. – 1999. – 400 s.

13.Blix H. Mission Irak / H. Blix. – München: C.H. Beck, 2004. – 380 s.

14.Grand C. The European Union and the non-proliferation of nuclearweapons / C.Grand. // Paper 37. – Paris: Institute for Security Studies of WEU. – January 2000. – P. 30-43.

15.Erklärung der Europäischen Union zum Nahen Osten, Irak und Iranabgegeben im Rahmen der Schlussfolgerungen des Rates am 19 und 20 Juni 2003 in Thessaloniki // Internationale Politik. – 2003. – №10. – S. 90-94.

16.Fücks R. Israel in die NATO // Internationale Politik. – 2006. – №6. – с.30-41.

17.Keppel G. Die neuen Kreuzzüge. Die arabische Welt und die Zukunft desWestens / G. Keppel. – München: C.H. Beck Verlag, 2004. – 300 s.

18.Lior H. Die ENP-Aktionspläne: Israel und Ukraine / H. Lior // Osteuropa. –2007. – №2–3. – S. 180-195.

19.Mearsheimer J. Die Israel-Lobby. Wie die amerikanische Außenpolitikbeeinflusst wird / J. Mearsheimer, S. Walt. – Frankfurt-am-Mein: Buchsverlag, 2007. –400 s.

20.Peres S. Eine Zeit des Krieges, eine Zeit des Friedens. Erinnerungen undGedanken / S. Peres. – Berlin: Direct Verlag, 2004. – 300 s.

21.Said E. The end of the peace process Oslo and after / E.Said. – London:Rutledge Books. – 2000. – 320 p.

22.Schlicht A. Die Araber und Europa. 2000 Jahre gemeinsamer Geschichte /A.Schlicht. – Stuttgart: Sohne Verlag, 2008. – 480 s.

23.Veit W. Eine europäische Perspektive für Israel: Schlüssel zur Lösung desNahost Konflikts / W.Veit // Internationale Politik. – 2003. – №2. – S. 150-165.