Оборонна політика Європейського Союзу на сучасному етапі

Андрій Мартинов

Д.і.н., проф. Інститут історії України НАН України

УДК 327.7:21

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.8-28

Анотація

У статті проаналізовано проблематику формування спільної оборонної політики Європейського Союзу на сучасному етапі. Показано, що після завершення «холодної війни» та започаткування якісного нового етапу розвитку європейської інтеграції, символом якого стало запровадження спільної європейської грошової одиниці та формування спільної зовнішньої політики ЄС, оборонна політика залишалась прерогативою НАТО. Російська агресія проти України 2014 р., референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС, спроби президента США Д. Трампа вдатися до однобічних дій щодо європейських союзників змусили Євросоюз активніше взятися за формування спільної оборонної політики. Цей процес має свої обмеження, пов’язані із союзницькими євроатлантичними зобов’язаннями, недостатньою консолідованістю ЄС на міжнародній арені, обмеженими фінансовими, організаційними та технічними можливостями для автономних дій ЄС в оборонній сфері. Вагомою перешкодою на шляху формування спільної оборонної політики ЄС залишається дефіцит погодженого між усіма країнами-членами стратегічного бачення ролі Євросоюзу в новій структурі міжнародних відносин та у забезпеченні глобальної безпеки. На заваді цьому є різне бачення пріоритетів розвитку європейської інтеграції країнами «старої» Європи, передусім Німеччини і Франції, та країн «нової» Європи на чолі з державами Вишеградського блоку. Диференціації ЄС додає блок країн-членів Євросоюзу, які дотримуються нейтрального зовнішньополітичного курсу. Ефективна спільна зовнішня політика та спільна політика в сфері безпеки можлива лише за умов створення федеративного об’єднання, до якого ЄС ще треба пройти різні еволюційні етапи.

Ключові слова

Євросоюз, європейська інтеграція, оборонна політика, НАТО, європейська система безпеки.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Immergut E.M. The Theoretical Core of the New Institutionalism / E.Immergut // Politics&Society. – 1998. – № 26. – P. 5-34.

2. Kaiser A. Die politische Theorie des Neo-Institutionalismus / A.Kaiser // Politische Theorien der Gegenwart II / edited by A. Brodocz, G.S. Schaal. – Verlag für Sozialwissenschaften, 2001. – P. 253-282.

3. Keck O. Der neue Institutionalismus in der Theorie der Internationale Politik / O.Keck // Politische Vierteljahresschrift. – 1991. – № 32. – P. 635-653

4. Koelble T.A. The New Institutionalism in Political Science and Sociology // Comparative Politics. – 1995. – Vol.27. – No.2. – P. 231-243

5. Peters G.B. Institutional Theory in Political Science: The New Instituionalism / G.Peters. London: Pinter, 1999. – P. 128-140

6. Pierson P. Politics in Time. History, Institutions and Social Analyses / P.Pierson. – Princeton: University Publishing, 2004. – P. 34-55

7. Thelen K. Historical Institutionalism in Comparative Politics / Thelen K., F. Longstreth // Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis / edited by S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth. – Cambridge: University Press, 1998. – P. 1-32

8. Permanent Structured Cooperation – PESCO. Deepening Defense Cooperation among EU Member States [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.pesco– Last Access: 20.10.2017. – Title from the Screen.

9. Croft S. European Integration and Franko-British nuclear cooperation / S.Croft // International Affairs. – 1996. – №4. – P. 77-88.

10. Hochleimer E. Die Sicherheits-und Verteidigungspolitik der Europäischen Union /E. Hochleimer // Österreichische Militärische Zeitschrift. – 2002. – №3 – P. 267-279.

11. Memorandum of Understanding. Western European Union. Ostend Declaration. WEU Council of Ministers, 19 November 1996 [Electronic resource]. – Mode of Access: http://www.weu.int Last Access: 20.10.2017. – Title from the Screen.

12. Letter of Intent [Electronic resource]. – Mode of Access: http://www.projects.sipri.se/ Last Access: 20.10.2017. – Title from the Screen.

13. Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty Organization on the security of information. L80/37 [Electronic resource]. – Mode of Access: https: www.europa.eu.int Last Access: 20.10.2017. – Title from the Screen.

14. Ein sicheres Europa in einer besseren Welt. Europäische Sicherheitsstraregie vom 12. Dezember 2003 [Electronic resource]. – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/ – Last Access: 01.11.2017. – Title from the Screen.

15. Council Joint Action 2004/551/CFSP of 12 July 2004 on the establishment of the European Defence Agency // Official Journal of the European Union. L245/17.

16. The Changing Politics of European Security: Europe Alone? / edited by Gänzle S., Sens A. – New York: Penguin Books, 2007. – P. 42.