Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ

УДК 327.7-328

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.43-61

У статті розглядаються основні етапі розвитку спільної зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу. Критеріями для періодизації є нормативно-правова база спільної зовнішньої і безпекової політики Євросоюзу та динаміка змін сучасної системи міжнародних відносин. Перший етап – від Маастрихтського до Лісабонського договорів характеризувався оформленням структур, відповідальних за цей аспект європейської інтеграції. Другий етап розпочинається зі світової економічної кризи 2008 року. Йому властиві пошуки більш ефективних форм реалізації спільної зовнішньої і безпекової політики Євросоюзу.

Ключові слова

Глобалізація, європейська інтеграція, Європейський Союз, спільна зовнішня і безпекова політика, Росія, Україна.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Franco A. Die Festschreibung mitgliedstaatlicher Macht: GASP und GSVP im Vertragswerk von Lissabon / A. Franco, T. Bauer // Lissabon in der Analyse. Der Reformvertrag der Europäischen Union. – München. – 2008.
 2. Барабанов О. Н. Общая политика Европейского Союза в области обороны и безопасности: этапы становления и перспективы развития / О. Н. Барабанов // Европейские страны СНГ: место в «большой Европе». – М., 2005.
 3. Brok E. Der Europäische Auswärtige Dienst. Konsequenz einer realpolitischen Notwendigkeit / E. Brok // Die Politische Meinung. – 2010. – № 483.
 4. Гердеґен М. Європейське право / М. Гердеґен : [пер. з нім.]. – К. : К.І.С., 2008. – 528 с.
 5. Delors J. Erinnerungen eines Europäers / J. Delors. – Berlin : Parthas, 2004.
 6. ЕС поручил Магерини представить новую стратегию внешней политики [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.ria.ru/
 7. Ehrhard H.-G. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Positionen, Probleme, Perspektiven / H.-G. Ehrhard. – Baden-Baden, 2002.
 8. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер [пер. с англ.]. – М., 2002.
 9. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Копійка, Т. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : ІнЮре, 2001. – 448 с.
 10. Чого прагне дипломатія ЄС // Урядовий кур’єр. – 2010. – 12 березня. – С. 3.
 11. Focus – 2010. – №11. – S. 160.
 12. Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 2010. – 26. März.
 13. Fröhlich S. Deutsche Außen und Sicherheitspolitik im Rahmen EU / S. Fröhlich // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2008. – № 43.
 14. . Regelsberger E. Die Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik der EU. Konstitutionelle Angebote im Praxistest. 1993-2003 / E. Regelsberger. – Baden-Baden, 2003.
 15. Чого прагне дипломатія ЄС // Урядовий кур’єр. – 2010 – 12 березня.
 16. Чубарьян А. О. Российский европеизм / А. О. Чубарьян. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 415 с.