“Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів)

Богдана Сипко

Кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

УДК [94(44)-051Ш.де Голль:327(4)]“1958/1968”(093.2)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.103-117

У статті на основі фонограм офіційних виступів Шарля де Голля розглянуто погляди цього військово-політичного діяча на інтеграційні процеси у Західній Європі. «Європейську Європу» розглянуто у чотирьох основних ракурсах: національне питання, економіка, система безпеки й оборони і принцип керівництва цим об’єднанням. З метою простежити дієвість концепції де Голля, проаналізовано шляхи й особливості реалізації елементів цієї програми на практиці у 1958–1968 рр.

Ключові слова

Шарль де Голль, Франція, П’ята Республіка, європейська інтеграція, фонограми.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. ntretien avec Michel Droit, deuxième Partie [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/noticeaulle00111/entretien-avec-michel-droit-deuxieme-partie //14.09.10.
 2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших часів / Жан-Батіст Дюрозель ; [пер. з франц. Є. Марічева, Л. Погорєлової, В. Чайковського]. – К. : Наука, 1995. – 835 с.
 3. Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер ; [пер. с англ. В. Львова]. – М. : Научно-издательский центр “Ладомир”, 1997. – 848 с.
 4. Шилов В. Политические партии и внешняя политика Франции / Вячеслав Шилов. – М. : Наука, 1977. – 304 с.
 5. Копійка В. Європейський союз: заснування та етапи становлення / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 6. Conférence de presse du 15 mai 1962 (questions européennes) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/ Gaullе 00078/conference-de-presse-du-15-mai-1962-questions-europeennes. – Дата звернення:14.09.10.
 7. Conférence de presse du 23 juillet 1964 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00095/conference-de-presse-du-23-juillet-1964. – Дата звернення:14.09.10.
 8. Quelles institutions pour l’Europe ? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/ Gaulle00325/ quelles-institutions-pour-l-europe-? – Дата звернення: 14.09.10.
 9. Voyage en Pologne [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00138/ voyage-en-pologne. – Дата звернення:14.09.10.
 10. Conférence de presse du 16 mai 1967 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00129/conference-de-presse-du-16-mai-1967. – Дата звернення: 14.09.10.
 11. Discours à Bucarest [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/ Gaulle00141/discours-a-bucarest. – Дата звернення:14.09.10.
 12. Conférence de presse du 14 janvier 1963 (sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00085/conference-de-presse-du-14-janvier-1963-sur-l-entree-de-la-grande-bretagne-dans-la-cee-. Дата звернення:14.09.10.
 13. Conférence de presse du 9 septembre 1965 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00384/conference-de-presse-du-9-septembre-1965. – Дата звернення:14.09.10.
 14. Plaidoyer pour une Europe forte et indépendante [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle /notice/Gaulle00323/plaidoyer-pour-une-europe-forte-et-independante. – Дата звернення:14.09.10.
 15. Voyage en Allemagne [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00224/voyage-en-allemagne. – Дата звернення:14.09.10.