Зарубіжна історіографія Британського зовнішньополітичного процесу періоду 1990-2010 рр.

Денис Іванов

Асп. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 930+94(410)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.82-102

Анотація

Стаття містить аналіз зарубіжної історіографії британського зовнішньополітичного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано головні теми, які привертали увагу дослідників. Серед них – європейська політика Великої Британії, «особливі відносини» між Великою Британією та США, участь Великої Британії у вирішенні міжнародних конфліктів. Для кращого розуміння контексту дано короткий огляд британської зовнішньої політики в період від вступу Великої Британії в ЄЕС (1973 р.) до завершення діяльності кабінету Гордона Брауна (2010 р.). Автором проаналізовано дослідження, присвячені європейській політиці Великої Британії та її специфічним рисам. Проведено огляд праць, присвячених співвідношенню «атлантизму» та «європеїзму» у британській зовнішній політиці. Проаналізовано науковий доробок з питань формування позиції Великої Британії щодо регіональних конфліктів – від Боснійської війни (1992-1995 рр.) до російсько-грузинського конфлікту (2008 р.). Події, пов’язані з референдумом про Брексіт (2016 р.), актуалізували важливість дослідження британського зовнішньополітичного процесу. В зв’язку з цим видається важливим вивчення таких аспектів, як дія механізмів прийняття зовнішньополітичних рішень, визначення їх мотивацій та вплив демократичних інститутів, таких як політичні партії та громадські рухи. Дослідження даної проблеми матиме велике значення для формування наукової концепції розвитку українських демократичних інституцій.

Ключові слова

Історіографія, Велика Британія, зовнішня політика, ЄС, США, регіональні конфлікти.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Phythian M. The Labour Party, War and International Relations, 1945-2006 / M. Phythian. – Routledge, 2007. – 200 p.

2. Vickers R. The Labour Party and the world. / R. Vickers. – Manchester University Press, 2011. – Vol. 2: Labour’s foreign policy since 1951. – 256 p.

3. Smith J. A Missed Opportunity? New Labour’s European Policy 1997-2005 / J. Smith // International Affairs (Royal Institute of International Affairs). – 2005. – Vol. 81, No. 4. – Britain and Europe: Continuity and Change. – P. 703-721.

4. Williams P.D. British foreign policy under New Labour, 1997-2005 / P.D. Williams. – Palgrave Macmillan. – 2005. – 280 p.

5. Bale T. Between soft and hard place? The Conservative party, valence politics and the need for New eurorealism / T. Bale // Parliamentary Affairs. – 2006. – Volume 59, Issue 3. – P. 385-400.

6. Gifford C. The UK and the European Union: Dimensions of sovereignty and the problem of Eurosceptic britishness / C. Gifford // Parliamentary Affairs. – 2010. – Vol. 63, No 2. – P. 321-338.

7. Довгиленко Г.А. Эволюция внешнеполитического курса консервативной партии Великобритании в отношении Германии в 1990-2015 гг.: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Глеб Анатольевич Довгиленко. – С.-Пб., 2017. – 222 с.

8. Перегудов С. П. Тэтчер и Тэтчеризм / С. П. Перегудов. – М. : Наука, 1996. – 301 с.

9. Dunne T. When the shooting starts: Atlantism in British security strategy / T. Dunne // International Affairs. – 2004. – Vol. 80, No. 5. – P. 893-909.

10. Niblett R. Choosing between America and Europe: a new context for British foreign policy / R. Niblett // International Affairs. – 2007. – Vol. 83, No. 4. – P. 627-641.

11. Hodge C. Britain and the Balkans: 1991 until the present / C. Hodge. – Routledge. – 2006. – 316 p.

12. Fleming S. Some aspects of British foreign policy towards the former Yugoslavia / S. Fleming // Serbian Political Thought. – 1996. – No. 1-2. – P. 113-130.

13. Sharp J.M.O. Intervention in Bosnia – The case for / J. M. O. Sharp // The World Today. – 1993. – Vol. 49, No. 2. – P. 29-32.

14. Dewar M. Intervention in Bosnia – The case against / M. Dewar // The World Today. – 1993. – Vol. 49, No. 2. – P. 32-34.

15. Schreiner A.-M. The British Labour party and the Break-up of Yugoslavia. 1991-1995: historical analysis of parliamentary debates. PhD Thesis/ Ann-Marie Schreiner. – Southampton, 2009. – 271 p.

16. McCourt D. Embracing Humanitarian Intervention: Atlanticism and the UK Interventions in Bosnia and Kosovo / D. McCourt // The British Journal of Politics and International Relations. – 2013. – Vol. 15, Issue 2. – P. 246-262.

17. Kramer S.P. Blair’s Britain after Iraq / S.P. Kramer // Foreign Affairs. – 2003. – Vol. 82, No. 4. – P. 90-104.

18. Bluth C. The British road to war: Blair, Bush and the decision to invade Iraq / C. Bluth // International Affairs. – 2004. – Vol. 80, No. 5 – P. 871-892.

19. Beech M. Humanitarian Intervention and Foreign Policy in the Conservative-led Coalition / M. Beech, T.J. Oliver // Parliamentary Affairs. – 2014. –Vol. 67, Issue 1. – P. 102-118.

20. Larsen H.B.L. The Russo-Georgian War and Beyond: Towards a European Great Power Concert / H.B.L. Larsen // European Security. – March 2012. – Vol. 21, No. 1. – P. 102-121.