Значення ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування у реформуванні муніципальної системи в Україні

Дмитро Кругляк

Магістрант кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.6-18

Анотація

Дана стаття покликана продемонструвати значення ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування в процесі інституціоналізації та історичної трансформації української моделі місцевого самоврядування. Розглядаються передумови появи політико-правової дискусії щодо муніципальної реформи в Україні у 1990 – 1997 рр.

Ключові слова

Місцеве самоврядування, ратифікація, дискусія, Європейська хартія місцевого самоврядування, закон, Конституція України.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/.

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.

4. Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні. – Львів: Літопис, 2001. – 376 с.

5. Заблоцький В. В. Взаємодія держави та місцевого самоврядування України в історичній ретроспективі : монографія / Володимир Заблоцький. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 324 с.

6. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2001. – 260 с.

7. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/.

8. Закон УРСР «Про місцеві ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» // ВВР УРСР. – 1991. – № 2. – С. 5.

9. Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 3 лютого 1994 р. N 3917-XII. – Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – N 22. – С. 144.

10. Закон України «Про місцеві ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування» // ВВР України. – 1992. – № 28. – С. 387. 16

11. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 08.06.1995 р. № 1к/95-ВР. – Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 18. – С. 133.

12. Костенок І. Радянська модель самоврядування як чинник впливу на сучасні самоврядні практики на пострадянському просторі // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр». – Випуск 4 (12). – Грудень, 2012. – С. 168-171.

13. Голос України. Газета ВРУ. – 1997. – 22 травня.

14. Про приєднання до Статуту Ради Європи: Закон України від 31 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 38. – С. 287.

15. Стенограма сто тридцятого засідання Верховної Ради України від 15 липня 1997 р. під головуванням О. О. Мороза // Сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

16. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України вiд 29.09.1997. – 1997 р. – № 38. – С. 249.