European identity: structuring of the semantic space

Alla Kyrydon

Sc. D. (History), Professor, Director of the State Scientific Institution ―Encyclopedic Publishing

UDС 35:321.01:130.2:572.026

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.26-53

Recently there has been an increased interest in general subject of European identity. The article investigates the causes of actualization of the problem; substantiates the use of the concept; regarded its interpretation in the regulatory and the legal framework of the European Union; comprehended the nature and mechanisms of creation. Interpretive scheme is proposed to define the process of creating the European identity.

Keywords

Identity, European identity, national identity, European Union, globalization, values.

Download the аrticle

References

 1. Kastel’s M. (2000) Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul’tura [tranl. from eng. by O.I. Shkaratan]. Moskva: GU VShJe. [in Russian].
 2. Szwed R. (2007) Konstruowanie tożsamości europejskiej. In: R. Szwed ed. Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Lublin: KUL. pp. 158–175. [in Polish].
 3. Darendorf R. (2006) U poshukakh novoho ustroiu. Lektsіi na temu poshuku svobody v XXІ stolіttі; [transl. from germ. by Anastasіia Orhan]. Kyiv: Vidavnychyi dіm «Kyievo-Mohilianska akademіia». [in Ukrainian].
 4. Bek U. (2001) Chto takoe globalizacija?: Oshibki globalizma – otvety na globalizaciju [transl. from germ. by A. Grigor’ev, V. Sedel’nik]. Moskva: Progress-tradicija. [in Russian].
 5. Utkin A.M. (2001) Globalizacija: process i osmyslenie. Moskva: Logos. [in Russin].
 6. Berger P. Lukman T. (1995) Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija [transl. from germ. by E. Rutkevich]. Moskva: Medium. [in Russian].
 7. Yakhtenfuks M. Kolier-Kokh B. (2007) Uriaduvannia ta stvorennia instytutiv. Yevropeiska intehratsiia [transl. from germ. by M. Yakovlieva]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». [in Ukrainian].
 8. Gibernau M. (2012) Identychnist natsii. Kyiv: Tempora. [in Ukrainian].
 9. Pelahesha N. (2008) Ukraina u smyslovykh viinakh postmodernu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti v umovakh hlobalizatsii. Kyiv: NISD. [in Ukranian].
 10. Filipchuk V.O. (2013) Yevropeiska identychnist: metodolohichni pidkhody tlumachennia ta osoblyvosti zmistovnoho napovnennia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Issue 3(42). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». [in Ukrainian].
 11. Kostenko N. (2001) Kul’turnye identichnosti: prevrashhenija i priznanija / N. Kostenko. Socilogija: teorija, metody, marketing. 4. pp. 72–74. [in Russian].
 12. Mart’janov V.S. (2005) Konflikty identichnostej v sovremennom mire: o spravedlivosti ierarhicheskih i pljuralisticheskih strategij uregulirovanija. Diskurs-Pi. Nauchno-prakticheskij al’manah. 5. Ekaterinburg. pp. 15–18. – Rezhim dostupu: http://discourse-pm.ur.ru/. [in Russian].
 13. Horenko O.M. (2011) Prahmatyka yevropeiskoho dosvidu yak metodolohichna problema istoriopysannia. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 14. Hnatiuk O. (2005) Proshchannia z imperiieiu. Ukrainski dyskusii pro identychnist. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].
 15. Khashyieva L.V. (2014) Yevropeiska identychnist yak chynnyk yevrointehratsii: Obiednana Yevropa chy Yevropa natsii? Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 3(46). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». [in Ukrainian].
 16. Martynov A.Yu. (2012) Ukrainska istorychna identychnist u zahalnoievropeiskomu konteksti: spilni rysy ta osoblyvosti. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky. Issue 21. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy. pp. 314–331. [in Ukrainian].
 17. Besier G. (2002) Das Europa der Diktatoren. Eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts. München: Deutsche Verlags Anstalt. [in German].
 18. Elm R. (2002) Europäische Identität: Paradigmen und Methodenfragen. Berlin: Nomos Verlag. [in German].
 19. Kaeble H. (2001) Europäer über Europa. Die Entstehung des europäischen Selbstverständlichen im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Meine: Campus Verlag. [in German].
 20. Brunn G. (2009) Die europäische Einigung von 1945 bis Heutе. Stuttgart: Verlag Philipp Reclam. [in German].
 21. Pichler F. (1994) European Identity: Conceptual Approaches. [Online]. Avaliable from: http://www.cinefogo.cuni.cz. [in English].
 22. Smit E. (1994) Natsionalna identychnist. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian].
 23. Kozlovets M.A. (2009) Yevropeiska identychnist: unifikatsiia chy» yednist u rozmaitti»? Humanitarnyi visnyk ZDIA. 37. pp. 72–86. [in Ukrainian].
 24. Zagar M. Enlargment – in Search for Identity [Online]. Avaliable from: http://www.jrc.es/. [in English].
 25. Hantington S. (2004) Kto my?: Vyzovy amerikanskoj nacional’noj identichnosti. Moskva: AST; “Tranzitkniga”. [in Russian].
 26. Krepon M. (2010) Yevropeiski inshosti. Filosofska dumka. 1. pp. 89–99. [in Ukrainian].
 27. Bacik G. (2002) A Discussion on Ethnic Identity. Alternatives. Turkish Journal of International Relations. Vol. 1. No. 1. [in English].
 28. Karpov S.P., ed. (2008) Istorija srednih vekov: in 2 volumes. Vol.2: Rannee novoe vremja. Moskva: Izd-vo MGU, Pechatnye tradicii. [in Russian].
 29. Voiakovskyi D. (2012) Mentalni kordony v Yevropi bez kordoniv. [transl. from pol. by V.F. Sahan]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
 30. Tolkachov O. Yevropeiska identychnist Ukrainy [Online]. Avaliable from: http://eu.prostir.ua/. [in Ukrainian].
 31. Kuts H.M. (2013) Identychnist sotsialna ta indyvidualna: politolohichna eksplikatsiia. Suchasne suspilstvo: politolohichni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky. 1. pp. 48–67. [in Ukrainian].
 32. Hladiak T. Yevropeiska identychnist u dokumentakh Yevrosoiuzu [Online]. Avaliable from: http://www.lnu.edu.ua/. [in Ukrainian].
 33. Tykhomyrova Ye.B. (2005) Formuvannia yevropeiskoi identychnosti yak chynnyk yevropeiskoi intehratsii. Naukovi zapysky. Vol. 45: Politychni nauky. pp. 56–60. [in Ukrainian].
 34. Kilmanzegg P.G. (2007) Intehratsiia ta demokratiia. In: M. Yakhtenfuks, B. Kolier-Kokh comps. Yevropeiska intehratsiia. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». pp. 33–50. [in Ukrainian].
 35. Kasianov H.V. (1999) Teorii natsii ta natsionalizmu. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].
 36. Konnerton P. (2004) Yak suspilstva pamiataiut. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
 37. Semenenko I.S. (2008) Metamorfozy evropejskoj identichnosti. Polis. 3. pp. 80–96. [in Ukrainian].
 38. Tytar O.V. (2014) Kontsept «hlobalizatsiia» u konteksti natsionalnykh ta rehionalnykh kultur: Slobozhanshchyna v hlobalizovanomu sviti. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury. 8. pp. 132–135. [in Ukrainian].
 39. Giddens Je. (2004) Uskol’zajushhij mir: kak globalizacija menjaet nashu zhizn’. Moskva: Ves’ mir. [in Russian].
 40. Bek U. (2008) Kosmopoliticheskoe mirovozzrenie. Moskva: Centr issledovanij postindustrial’nogo obshhestva. [in Russian].
 41. Podaienko Yu.L. (2009) Kosmopolityzm v politychnii teorii. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal. Seriia: «Politolohiia» Vol. 110, Issue 97. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. P.Mohyly. pp. 39–44. [in Ukrainian].
 42. Krepon M. (2011) Yevropeiski inshosti. Kyiv: Ukr. Tsentr dukhov. kultury. [in Ukrainian].
 43. Gudkov D.K. (2003) Teorija i praktika mezhkul’turnoj kommunikacii. Moskva: ITDGK «Gnozis». [in Russian].
 44. Hjubner K. (2001) Nacija: ot zabvenija k vozrozhdeniju. Moskva: Kanon+. [in Russian].