Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр.

Ігор Срібняк

Доктор історичних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК 94(477):930.1(045)«1923-1924»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.145-166

Анотація

У статті аналізується діяльність «Товариства допомоги для Української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі», що було створено у групою старшин з метою надання допомоги студіюючим у таборах Каліш-Щепіорно воякам інтернованої Армії Української Народної Республіки. Завдяки добре поставленій інформаційній акції та наполегливості членів Товариства, на заклик про допомогу шкільній молоді відгукнулась значна частина емігрантів-українців, низка українських громадських організацій, дехто з галичан та волиняків.

Важливим було й те, що Товариство не тільки видавало грошеві та матеріальні допомоги учням та лекторам таборових шкіл, але й інвестувало кошти у створення прибуткових організацій, отримуючи в такий спосіб додаткові грошові надходження, а також створюючи робочі місця для таборян. З кінця 1923 р. Товариство перебрало на себе надання грошової допомоги учням таборової Гімназії імені Т.Шевченка, допомагало «Школі малолітніх» в Щипіорно та дитячому садку.

Товариство використовувало будь-яку можливість для збору коштів, влаштовуючи, зокрема, «Дні школи» у таборах з проведенням лотереї на її користь. Діяльність Товариства припинилась тільки з ліквідацією таборів (серпень 1924 р.), але до того часу воно продовжувало надавати матеріальну допомогу нужденним воякам-українцям у таборах до повного вичерпання наявних у нього коштів.

Ключові слова

Табір, інтерновані, товариство, пожертва, Армія УНР.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) / І.Срібняк. – Київ-Філядельфія: Вид-во імені Олени Теліги, 1997. – 187 с.

2. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.): Історико-бібліографічне дослідження / О.Вішка. – Львів: НБУ ім. В.Стефаника, 2002. – 479 с.

3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф.2467, оп.1, спр.2, арк.4.

4. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.1-2.

5. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.3-4.

6. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.3.

7. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.3.

8. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.3.

9. ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.1065, арк.1.

10. Відчит Скарбника Т[товарист]ва Допомоги Шкільній Молоді // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.2.

11. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.11.

12. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.13.

13. ЦДАВО України, ф.4007, оп.1, спр.6, арк.7.

14. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.1.

15. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.24, 32.

16. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.2.

17. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.33-33зв.

18. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.4.

19. Заходи Т[оварист]ва перед чужоземними філянтропійними установами // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.3.

20. Про діяльність Т[оварист]ва допомоги шкільній молоді // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.2.

21. Відчит Скарбника Т[оварист]ва Допомоги Шкільній Молоді // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.2.

22. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.3, арк.19.

23. Пожертви речами для лотереї на користь Товариства Допомоги Шкільної Молоді // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.3.

24. День школи // Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Б.м., 1923. – 29 грудня. – Ч.І. – С.1.

25. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.2, арк.4зв.

26. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.12.

27. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.14-14зв.

28. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.15.

29. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.16-16зв.

30. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.19-19зв.

31. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.18-18зв.

32. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.20-20зв., 21-21зв.

33. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.2, арк.2, 6.

34. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Каліш, 1924. – 1 березня. – Ч.ІІ. – С.2.

35. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Каліш, 1924. – 1 березня. – Ч.ІІ. – С.1.

36. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Каліш, 1924. – 1 березня. – Ч.ІІ. – С.1.

37. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Каліш, 1924. – 1 березня. – Ч.ІІ. – С.4.

38. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.1, арк.15.

39. Бюллєтень Товариства Допомоги Шкільній Молоді на інтернації в Польщі. – Каліш, 1924. – 1 березня. – Ч.ІІ. – С.5.

40. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.4, арк.17.

41. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.8.

42. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.19.

43. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.36.

44. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.47-100.

45. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.52-52зв.

46. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.101.

47. ЦДАВО України, ф.2467, оп.1, спр.5, арк.130-130зв.