Болгарські села Ізмаїльської області УРСР в період колективізації (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.)

Ірина Татарко

Кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Ізмаїльського факультету Одеської національної морської академії

УДК 94(477+478)«1944/1954»:(043.5)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.231-242

У повідомлені проаналізовані особливості процесу колективізації та становлення колгоспної системи в районах компактного розселення болгар в межах колишньої Ізмаїльської області УРСР (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.). Спираючись на архівні данні, автор розкриває нові аспекти розвитку болгарської діаспори у повоєнні часи. (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.)

Ключові слова

Болгарське населення, Україна, Ізмаїльська область, радянізація, колективізація, репресії.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область: у 26 т. / Упоряд. Гладка Л.В. та ін. – Київ : Українська радянська енциклопедія, 1969. – 890 с.
 2. Грек И. Българите от Украйна и Молдова: минало и настояще / И. Грек, Н. Червенков. – София, 1993. – 295 с.
 3. Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бесарабии / автор. кол. А.В. Шабашов, Н.Н. Червенков, Л.В. Суботин и др. – Одесса, 2003. – 412 с.
 4. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.391. – 1944 – 1946 рр. – 74 арк.
 5. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 6. Спр.54. – 1945 р. – 184 арк.
 6. Муніципальне підприємство Ізмаїльський архів. – Ф.Р.–2070, оп. № 1. Спр.9. – 1944 – 1945 рр. – 130 арк.
 7. Грек И. Българите от Украйна и Молдова: минало и настояще / И. Грек, Н. Червенков. – София : Христо Ботев, 1993. – 296 с.
 8. Мисержи Д. И. Дельжилер Бесарабии / Димитрий Иванович Мисержи. – Одесса : Астропринт, 2004. – 311 с.
 9. Советский Придунайский край (1940 – 1945 гг.). Документы и материалы / Сост. А.Д.Бачинский, А.П.Бєлобородова, И.В.Гречуха, П.А.Кундратов и др. – Одесcа : Маяк, 1968. – 407 с.
 10. Камчик. Страницы истории / Кол. авт.: Златова В.Н., Златов И.В., Георгиев Ф.С. и др. – Одесса, 2003.
 11. Мисержи Д. И. Дельжилер Бесарабии / Димитрий Иванович Мисержи. – Одесса : Астропринт, 2004. – 311 с.
 12. Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область: у 26 т. / Упоряд. Гладка Л.В. та ін. – Київ : Українська радянська енциклопедія, 1969. – 890 с.
 13. Грек И. Българите от Украйна и Молдова: минало и настояще / И. Грек, Н. Червенков. – София : Христо Ботев, 1993. – 296 с.
 14. Травушкин В. Болград / Владимир Травушкин. – Одеса, 1963. – 102 с.
 15. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.83. – 1944 – 1945 рр. – 53 арк.
 16. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.221. – 1945 р. – 90 арк.
 17. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.139. – 1945 р. – 151 арк.
 18. Голодомори в Україні 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947: Злочини проти народу / упор. Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. – 2-е вид., допов. – Київ – Нью – Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2000. – 153 с.
 19. Муніципальне підприємство Ізмаїльський архів. – Ф.Р.–1016, оп. № 1. Спр.46. – 1948 р. – 63 арк.
 20. Камчик. Страницы истории / Кол. авт.: Златова В.Н., Златов И.В., Георгиев Ф.С. и др. – Одесса, 2003.
 21. Грек И. Българите от Украйна и Молдова: минало и настояще / И. Грек, Н. Червенков. – София : Христо Ботев, 1993. – 296 с.
 22. В братской семье: Документы и материалы о борьбе трудящихся украинских придунайских земель за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства (1946 – 1953 гг.) / Сост. А.Д.Бачинский, А.П.Белобородова, В.Т.Коломийчук.– Одесса : Маяк, 1972. – 246 с.
 23. Советский Придунайский край (1940 – 1945 гг.). Документы и материалы / Сост. А.Д.Бачинский, А.П.Бєлобородова, И.В.Гречуха, П.А.Кундратов и др. – Одесса : Маяк, 1968. – 407 с.
 24. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.866. – 1948 р. – 37 арк.
 25. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.867. – 1948 р. – 136 арк.
 26. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.869. – 1948 р. – 179 арк.
 27. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.868. – 1948 р. – 165 арк.
 28. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.869. – 1948 р. – 179 арк.
 29. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.867. – 1948 р. – 136 арк.
 30. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.869. – 1948 р. – 179 арк.
 31. Державний архів Одеської області. – Ф.Р.–4980, оп. № 1. Спр.609. – 1947 р. – 22 арк.
 32. Руденко Г. И. МТС преобразует облик села / Гервасий Ильич Руденко. – Измаил, 1949. – 24 с.