Кіпрське питання в європейських інтеграційних процесах (1960-2004 рр.)

Станіслав Ковальський

Кандидат історичних наук, доцент Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

УДК 94(564.3):339.923.061.1«1960/2004»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.12.28-47

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кіпрського питання в контексті європейських інтеграційних процесів від проголошення острова незалежною державою до вступу Республіки Кіпр до ЄС в 2004 р. Вивчаються форми та етапи інтеграційних процесів, до яких був залучений Кіпр в другій половині ХХ ст., де європейський вектор відігравав велике значення в історії Кіпру. Аналізуються дві основні стратегії кіпрської держави по відношенню до європейської спільноти. Виокремлюється асоційоване членство, притаманне зовнішній політиці Кіпру часів «холодної війни», та шлях до повноцінної інтеграції, характерний для 1990-х рр. Надається характеристика внутрішніх та зовнішніх проблем, які формували кіпрське питання та гальмували процес зближення Кіпру з європейською спільнотою. Розглядаються як наукові, так й політичні точки зору грецької, турецької та британської сторін щодо кіпрської євроінтеграції. Аналізуються економічні та політичні стимули кіпрської держави для асоціації з ЄС. Правовий процес, що супроводжував адаптацію Кіпру до норм ЄС в останнє десятиліття ХХ ст., займав особливе місце в політиці європейських держав того часу. Невизначений статус турецької громади острова також викликав занепокоєння у європейської спільноти. Для Туреччини, яка багато десятиліть проводила власну політику, спрямовану на зближення з Європою, інтеграція Кіпру створила окрему проблему, що також стало предметом дослідження статті.

Ключові слова

Європейський Союз, кіпрське питання, Кіпр, інтеграційні процеси, Туреччина, «Порядок денний 2000», розширення ЄС 2004 р.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Гуменюк Б. І. Кіпрське питання: шлях до вирішення (проблеми та перспективи) / Б. І. Гуменюк // Україна дипломатична. – К., 2004. – Вип. ІV. – С. 418-444.

2. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии / М. Валь, Б. Коппитерс, М. Эмерсон. – М., 2005.

3. Ковальський С. В. Кіпрський досвід євроінтеграції (1970-1980-ті рр.) / С. В. Ковальський // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин. – Луганськ, 2006. – Вип. 2. – С. 86-89.

4. Троніна О. В. Кіпрський конфлікт: історико-політологічний аналіз / О. В. Троніна // Науковий Вісник Дипломатичної Академії України. – 2003. – Вип. 8. – С. 144-151.

5. Ясірова Ю.Ф. Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції. Дисертація на здобуття ступеня кандидата політичних наук / Ю.Ф. Ясірова. – Маріуполь, 2017. – 238 с.

6. Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey following the enlargement of the European Union // Official Journal of the European Union. 30.09.2005. – P. 58-68.

7. Agenda 2000. For a Stronger and Wider Union. July 15, 1997. Bulletin of the European Union. Supplement 5/97 [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/ – Last Access: 09.02.2019.

8. Agreement Establishing an Association Between the European Economic Community and the Republic of Cyprus [Electronic Resource] – Mode of Access: https://wits.worldbank.org/ – Last Access: 09.02.2019.

9. Commissioner Günter Verheugen in Cyprus to support UN proximity talks and to praise the country’s progress towards enlargement, Brussels March 22, 2000. IP/00/285 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://europa.eu/ – Last Access: 09.02.2019

10. Cyprus and the EU. The Embassy of the Republic of Cyprus in Rome [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.mfa.gov.cy/ – Last Access: 09.02.2019.

11. European Commission, Commission Proposes Comprehensive Measures to end Isolation of the Turkish Cypriot Community, Brussels, July 7, 2004, IP/04/857 [Electronic Resource] – Mode of Access: http://europa.eu/ – Last Access: 09.02.2019.

12. Financial and Technical Cooperation with Europe [Electronic Resource] – Mode of Access: mfa.gov.cy/ – Last Access: 09.02.2019.

13. Güney A. Müftüler-Bac M. The European Union and the Cyprus Problem 1961-2003 / A. Güney, M. Müftüler-Bac // Middle East Studies. – 2005. – Vol. 41. – No. 2. – P. 281-293.

14. Johnson R. British Imperialism / R. Johnson. – London: Palgrave Macmillan, 2003. – 283 p.

15. Ker-Lindsay J. A Difficult Transition to a New Relationship: Britain and Cyprus in the European Union / J. Ker-Lindsay // Journal of Contemporary European Studies. – 2007. – Vol. 15. – № 2. – P. 185-200.

16. Kyris G. The European Union and the Cyprus Problem: a story of limited impetus / G. Kyris // Eastern Journal of European Studies. – 2012. – Vol. 3. – Issue 1. – P. 87-99.

17. Luxembourg European Council, 12 and 13 December, 1997. Presidency Conclusion. – [Electronic Resource] – Mode of Access: europa.eu/ – Last Access: 09.02.2019.

18. Martin N. Security and the Turkey-EU Accession Process. Norms, Reforms and the Cyprus Issue / N. Martin. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – 268 p.

19. Nugent N. EU Enlargement and «the Cyprus Problem» / N. Nugent // Journal of Common Market Studies. – 2000. – Vol. 38. – №. 1. – P. 131-150.

20. Perikleous K. The Cyprus Referendum. A Divided Island and the Challenge of the Annan Plan / K. Perikleous. – London: I.B. Tauris, 2009. – 430 p.

21. Press Release Regarding the Turkish Views on the EU Membership of Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus. November 11, 1998. – [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.mfa.gov.tr/ – Last Access: 09.02.2019.

22. Recommendation 734 (1974) on the situation in Cyprus and in the Eastern Mediterranean area // European Stand on the Cyprus Problem. – Nicosia, 1998. – Р. 12.

23. Resolution 573 (1974) on the situation in Cyprus and in the Eastern Mediterranean area // European Stand on the Cyprus Problem. – Nicosia, 1998. – Р. 9-10.

24. Sepos A. The Europeanization of Cyprus. Polity, Policies, and Politics / A. Sepos. – London: Palgrave Macmillan, 2008. – 211 p.

25. Sjursen H., Smith K.E. Justifying EU Foreign Policy: the Logic Understanding EU Enlargement / H. Sjursen, K.E. Smith // Rethinking European Union Foreign Policy / ed. by Ben Tonra, Thomas Christiansen. – Manchester: Manchester University Press, 2004. – P. 126-141.

26. Statement by Enlargement Commissioner Günter Verheugen on Cyprus. Brussels, September 6, 2001. IP/01/1245. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://europa.eu/ – Last Access: 09.02.2019

27. Stavridis S. Double Standards, Ethics and Democratic Principles in Foreign Policy: The European Union and the Cyprus Problem / S. Stavridis // Mediterranean Politics. – London, 1999. – P. 95-112.

28. Talmon S. The Cyprus Question before the European Court of Justice / S. Talmon // European Journal of the International Law. – 2001. – № 2.

29. The European Council at Corfu, June 24-25, 1994 // Bulletin of the European Commission. – 1994. – №. 6. – P. 7-20.