Мартинов А.Ю., Харлан Г.О. Європейський та євроатлантичний прорив польської дипломатії за президентства А. Кваснєвського (рецензія на монографію Н. М. Буглай «Епоха Кваснєвського» в зовнішній політиці республіки Польща (1995–2005 рр.)»

Мартинов А.Ю. д.і.н., проф., провідний науковий співробітник  Інститут історії України НАН України
Харлан Г.О.
к.і.н, науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Проголошення Україною євроінтеграційного курсу, прагнення нашої держави активізувати взаємини з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору посилює необхідність вивчення та засвоєння успішного досвіду постсоціалістичної трансформації держав Центрально-Східної Європи. Особливе значення у цьому контексті має Республіка Польща, якій не лише вдалося повністю розпрощатися з комуністичним минулим, але й у рекордно короткий час приєднатися до процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, ставши їх повноправним членом та перетворитися фактично на провідника східної політики Європейського Союзу.

З огляду на це актуальність комплексного дослідження процесу становлення й реалізації пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща в контексті її внутрішньополітичного розвитку й нового становища Центральноєвропейського регіону в загальноєвропейському та євроатлантичному просторі (а саме таку мету поставила перед собою авторка) не викликає сумнівів. Водночас проблематика зовнішньої політики Польщі впродовж 1995-2005 рр. поки що не знайшла належного висвітлення в українській історіографії. Тому зазначена тема має як науково-теоретичне, так і важливе практичне значення.

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.181-189

Завантажити матеріал: