Реформа системи освіти в королівстві Італія у перші десятиріччя після об’єднання

Марина Михайленко

Асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.138-149

Анотація

Здійснено аналіз реформування системи освіти Королівства Італія протягом перших десятиріч після завершення його об’єднання в єдину національну державу. Охарактеризовано основні положення освітнього законодавства, що діяло та той час, його вплив на консолідацію нації та подолання проблеми масової неписьменності населення королівства. Розглянуто основні тенденції реформування освітнього законодавства протягом визначеного періоду.

У результаті дослідження показано, що завдяки розповсюдженню на всю територію королівства прогресивного освітнього законодавства колишнього Сардинського королівства, основними принципами якого були запровадження обов’язкової початкової освіти, її безкоштовність та переважно світський характер, вдалося досягти певного прогресу у підвищенні рівня загальної освіченості в країні.

Водночас, неврахування провладною елітою королівства глибоких відмінностей в економічній, соціальній та культурній структурі його різних частин, призвело до значної диспропорції у доступі до освіти мешканців одних регіонів у порівнянні з іншими. Це суттєво уповільнювало процес подолання рівня неписьменності населення. Завдяки додатковим крокам перших урядів королівства, зокрема ухваленню нового освітнього закону в 1877 р. та удосконаленню програм навчання і методів викладання, загальний рівень неписьменності населення, хоча й повільно, але почав поступово зменшуватися з критичних 78% у 1861 р. до 56% у 1901 р.

Ключові слова

«Рісорджіменто», Королівство Італія, «історично праві» та «історично ліві» уряди, система освіти, рівень неписьменності.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Italia in cifre [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.istat.it/ – Last Access: 03.03.2018. – Title from the Screen.

2. Gli italiani nel 1861 [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://cinquantamila.corriere.it – – Last Access: 10.03.2018. – Title from the Screen.

3. Poidomani G. Fare l’Italia. Destra e Sinistra (1861-1887) / G. Poidomani. – Roma: gruppo editoriale s.r.l. Acireale, 2012. – 160 p.

4. Legge Casati (testo integrale) [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.sintesidialettica.it/ – Last Access: 13.03.2018. – Title from the Screen.

5. Analfabetismo in Italia dal 1861 al 1991 [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.bibliolab.it/ – Last Access: 03.03.2018. – Title from the Screen.

6. Legge Coppino (testo integrale) [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.bibliolab.it/ – Last Access: 03.03.2018. – Title from the Screen.

7. Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955 [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.istat.it/– – Last Access: 05.03.2018. – Title from the Screen.

8. Programmi Gabelli per la scuola elementare [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www2.comune.venezia.it/ – Last Access: 15.03.2018. – Title from the Screen.

9. Bonetta G. Istruzione e societa nella Sicilia dell’Ottocento / G. Bonetta. – Palermo, 1981.

10. De Fort E. La scuola elementare dall’Unita alla caduta del fascism / E. de Fort. – Bologna, 1996.