Napoleon’s Spanish war (1808-1813) under the eyes of polish memoirists

Dominik Szczęsny-Kostanecki

PhD student of Institute of History, University of Warsaw

UDС 94 (460) “1808/1813”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.140-151

This article discusses how Napoleon’s Spanish War (1808-1813) was perceived by those of Polish soldiers fighting as allies of the Emperor who left memoirs and to what extent the general picture that emerges from these works differs from the average perception of the war in British, Spanish and French memoirs.

Keywords

Spanish war (1808-1813), Spain, reception/perception, Polish memoirists, Polish memoirs, Napoleon.

Download the аrticle

References

1. Bielecki R. (2002) Encyklopedia wojen napoleońskich. Warszawa: TRIO, [in Polish].
2. Bielecki R. (1996) Szwoleżerowie Gwardii. Warszawa: Neriton. [in Polish].
3. Brandt H. (2002) Moja służba w Legii Nadwiślańskiej. Gdynia: Armagedon. [in Polish].
4. Broekere S. (2004) Pamiętniki z wojny hiszpańskiej 1808-1814. Gdynia: Armagedon. [in Polish].
5. Cavallero M. (1815) Défense de Saragosse ou relations de deux sièges soutenus par cette ville en 1808 et 1809 [trans. L. V. Angliviel de la Beaumelle]. Paris: Magimel. [in French].
6. Czubaty J. (2011) Księstwo Warszawskie (1807-1815). Warszawa: WUW. [in Polish].
7. Czuabty J. (1993) Wodzowie i politycy: generalicja polska lat 1806-1815. Warszawa: Viator. [in Polish].
8. Tulard J. Ed. (1999) Dictionnaire Napoléon. Vol. 1. Paris: Fayard. [in French].
9. Dobiecki W. (1859) Wspomnienia wojskowe. Czas; dodatek miesięczny. Kraków: Czas. pp. 197–273. [in Polish].
10. Fremont-Barnes (2011). Wojny napoleońskie: kampania iberyjska 1807-1814 [trans. N. Łajszczak]. Poznań: AmerCom. [in Polish].
11. Grasset A. (1914) La guerre d’Espagne (1807-1813). Vol. 1. Paris and Nancy. [in French].
12. Kirkor S. (1981) Legia Nadwiślańska 1808-1814. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy. [in Polish].
13. Kirkor S. (1982) Pod sztandarami Napoleona. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy. [in Polish].
14. Kirkor S. (1981) Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [in Polish].
15. Las Cases E. de. (1961) Mémorial de Sainte-Hélène. Vol. 2. Paris: Garnier Frères. [in French].
16. Ajewski K. ed. (2012) Listy Wincentego Krasińskego. Pułtusk and Warszawa: ASPRA. [in Polish].
17. Marcel N. (2003) Campagnes en Espagne et au Portugal 1808-1814. Paris: Bernard Giovanangeli Éditeur. [in French].
18. Mroziński J. (2004) Oblężenie Saragossy. Pamiętniki z wojny hiszpańskiej 1808-1814. Gdynia: Armagedon. [in Polish].
19. Płaczkowski W. (1861) Pamiętniki. Żytomierz: J. Hussarowski. [in Polish].
20. Sułkowski A.P. (1987) Listy do żony z wojen napoleońskich. Warszawa: Czytelnik. [in Polish].
21. Tomaszewski B. (1974) Listy oldboya czyli Olimpijskie Somosierry. Warszawa: Sport i Turystyka. [in Polish].
22. Tymowski K. (2005) Poezje zebrane. [ed. E. Wichrowska]. Warszawa: IBL PAN. [in Polish].
23. Tulard J. (1987) Napoléon ou le mythe du sauveur. Paris: Fayard. [in Polish].
24. Woyciechowski K. (1978) Pamiętniki moje w Hiszpanii. Warszawa: PAX. [in Polish].
25. Załuski J. (1976) Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [in Polish].