Суспільно-політичні реалії України як підгрунтя співпраці з Радою Європи

Наталія Гузь

Аспірантка кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94(477):342.4

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.18-28

У статті досліджено ключові аспекти суспільно–політичних реалій України; здійснено аналіз становища держави в умовах політичної кризи 2013 – 2015 років; проаналізовано вплив суспільно–політичного розвитку України на євроінтеграційний поступ держави та на її співпрацю з Радою Європи; визначено роль європейського вибору України в її подальшому становленні як суверенного незалежного гравця на міжнародній арені; обґрунтовано необхідність поглиблення процесів демократизації в державі та її інтеграції в європейський простір.

Ключові слова

Cуспільно–політичний розвиток, євроінтеграція, Україна, співпраця з Радою Європи.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

  1. Попович М. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / М. Попович ; [відп. ред. М. Попович] / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Наукова думка, 2014. – 291 с.
  2. Антропокультурні чинники європейського вибору України: Монографія / Авт. кол.: Є. І. Анрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін. – К. : Наукова думка, 2014. – 303 с.
  3. Луць Л. Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом [Електронний ресурс] / Л. Луць // Віче. – № 7. – 2006. – Режим доступу: http://www.viche.info/
  4. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії : у 2-х томах. – Т. 1. / А. Дж. Тойнбі. [пер. з англ. В. Шовкуна]. – Київ : Основи, 1995. – 614 с.
  5. Гальчинський А. С. Помаранчева революція і нова влада / А. С. Гальчинський / Ін-т стратегіч. оцінок. – Київ : Либидь, 2005. – 368 с.
  6. Гальчинський А. С. У Європу – через політику самоствердження / А. С. Гальчинський [Електронний ресурс] // День. – № 101. – 2004. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/
  7. Сакс Дж. Економіка перехідного періоду: Уроки для України / Дж. Сакс, О. Пивоварський ; [пер. з англ. О.Пивоварський]. – К.: Основи, 1996. – 345 с.
  8. Chynczewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century / T. Chynczewska-Hennel // Harvard Ukrainian Studies. – 1986. – Vol. X. – № 3/4. – P. 378–391.
  9. Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Л. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 109 с.