Система освіти в Німеччині протягом XVIII – XIX ст.

Наталія Папенко

Кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 37.012:94(430)“17/18”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.101-112

У статті розглядається розвиток системи освіти, типи шкіл Німеччини упродовж ХVІІІ-ХІХ ст. Проаналізовано основні тенденції розвитку початкової, технічної та вищої школи; внесок представників німецької філософської думки в процес виховання особистості; вплив німецької педагогічної освіти на західноєвропейську, так як рівень освіти відтворює інтелектуальний стан країни, соціальні потреби суспільства. Увага акцентується на ролі економічних, суспільно-політичних, гуманітарних чинників у розвитку освіти та науки. Система освіти Німеччини стала важливим фактором національного розвитку ХVІІІ-ХІХ ст., поєднанні традицій та новацій педагогічної школи ХХІ ст.

Ключові слова

Німеччина, Пруссія, нація, освіта, виховання.

Завантажити статтю

Джерела та література

  1. Джуринский А.Н. История педагогики / А. Н. Джуринский. – М.: Владос., 2000. – 432 с.
  2. Кинелева В. Г., Миронов Е. Н. Образование, воспитание, культура в истории цивилизации / В. Г. Кинелева, Е. Н. Миронов. – М.: НИИ, 1995. – 352 с.
  3. Kuhn U. Der Grundgedanke der Politik Bismarcks / U. Kuhn. – Dettelbach., 2001. – 250 S.
  4. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917 – 1939) / К. И. Салимова, Б. М. Бим- Бад. – М.: Педагогика., 1982. – 161 с.
  5. Стейнберг Д. Бисмарк. Биография / Д. Стейнберг. – М.: АСТ, 2014. – 735 с.
  6. Тихонов М. Г. Объединенная Германия: образовательная политика. / М. Г. Тихонов // Педагогика, 1994. – Вып. 5. – С. 14-22.