Держави Центральної Європи у налагодженні офіційних відносин з УСРР (початок 1920-х років)

Олег Купчик

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(4): 327 “1920/1922”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.06.120-138

Анотація

Розкрито передумови політичних переговорів урядів країн Центральної Європи з раднаркомом УСРР на початку 1920-х років. Висвітлено переговорний процес між ними. Проаналізовано зміст їх міжнародних договорів.

Попри те, що «Попередній торгівельний договір» (7 грудня 1921 р.) з Австрією УСРР уклала спільно з РСФРР, підписав його український представник М. Левицький. Відповідно до «Тимчасового договору» (6 червня 1922 р.) з Чехословаччиною, питання офіційного визнання УСРР ним не вирішувалось. Поширенню на УСРР «Раппальського договору» ледь не завадила вимога українського раднаркому про повернення німцями заборгованих ще Гетьманату Скоропадського 410 млн. марок золотом. Відповідно до ст. 2 «Угоди про поширення дії Раппальського договору» (5 листопада 1922 р.), взаємні фінансові претензії мали бути вирішені після їх додаткового вивчення. Відносини з Угорщиною обмежились репатріаційними угодами.

Подано оцінки офіційного визнання Австрією, Чехословаччиною, Німеччиною радянської України. Держави Центральної Європи акцентували увагу на економічних положеннях договорів й доцільності розвитку торгово-економічних відносин. УСРР наголошувала на її міжнародно-правовому визнанні. Окрім Будапешту, посольства УНР у Відні, Празі й Берліні були закриті.

Ключові слова

Дипломатичні відносини, договір, конференція, переговори, торгпред.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ України), ф. 4, оп. 1, спр. 622.

2. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 559; спр. 648.

3. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

4. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

5. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 648; спр. 560.

6. Українсько-австрійська угода // Вісти ВУЦВК, 1921, 23 груд.

7. Справи дипломатичні // Вісти ВУЦВК, 1921, 28 січ.

8. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 648.

9. Блакитний В. Дві умови // Вісти ВУЦВК, 1922, 18 січ.

10. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 45; спр. 622.

11. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 572; спр. 622.

12. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 75.

13. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 622.

14. Блакитний В. Дві умови // Вісти ВУЦВК, 1922, 18 січ.

15. До ратифікації договору з Італією і Австрією // Вісти ВУЦВК, 1922, 21 січ.

16. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 700.

17. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 700.

18. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560; спр. 591.

19. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

20. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

21. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

22. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 559.

23. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 23.

24. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 559.

25. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 559.

26. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 640; спр. 560.

27. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 23; спр. 559.

28. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

29. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 560.

30. УСРР і Чехословаччина // Вісти ВУЦВК, 1922, 10 черв.

31. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 700.

32. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 563.

33. Перспективи українсько-німецького економічного співробітництва // Вісти ВУЦВК, 1922, 11 черв.

34. Справи дипломатичні // Вісти ВУЦВК, 1921, 28 січ.

35. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 628.

36. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 550.

37. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 628.

38. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 628.

39. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 655.

40. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 20; спр. 627; спр. 674.

41. Угода між Україною та Німеччиною // Вісти ВУЦВК, 1921, 5 трав.

42. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549; спр.640.

43. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 543; спр. 667.

44. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

45. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 655.

46. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

47. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

48. Україна і Німеччина // Вісти ВУЦВК, 1922, 18 лют.

49. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 591.

50. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 1035.

51. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

52. Радянсько-німецька угода // Вісти ВУЦВК, 1922, 21 квіт.

53. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

54. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1035.

55. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 616.

56. Прибуття представника Німеччини // Вісти ВУЦВК, 1922, 1 черв.

57. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1029.

58. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 575.

59. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 591.

60. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1029.

61. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 549.

62. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 616.

63. ЦДАВОВУ України, ф. 4, оп. 1, спр. 700.