Форум викладачів та дослідників європейської інтеграції (Міжнародна науково-практична конференція «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості». 27 березня 2018 року)

Олег Машевський

Д.і.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.275-282

На нинішньому етапі існування української державності успішна співпраця з провідними країнами світу та міжнародними організаціями, а також підтримка дружніх та партнерських відносин із ними є запорукою інтеграції нашої держави до світового співтовариства. У цьому відношенні важливою складовою частиною діяльності України на міжнародній арені є розвиток двосторонніх відносин з Європейським Союзом.

Завантажити статтю