Американсько-британська військово-морська співпраця в період Першої світової війни

Олег Машевський

Доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Валерій Черняєв

Аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК: 94(73).091

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.216-230

У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено військово-морську співпрацю між Сполученими Штатами та Великою Британією в період Першої світової війни. Проаналізовано особливості військових дій на морських комунікаціях. Детально розглянуті різні способи протидії необмеженій підводній війні, що велася Німеччиною. Досліджено роль та місце допомоги Великій Британії американського військово-морського флоту в боротьбі із німецькими підводними човнами. Показано вплив американсько-британської військово-морської співпраці на розвиток двосторонніх відносин.

Ключові слова

Американсько-британські відносини, Велика Британія, військово-морський флот США, військово-морська співпраця.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Системная история международных отношений: [текст] – М. : «Московский рабочий», 2000. – Т. 1.
 2. Усатюк Д. В. Политика США в отношении Великобритании в 1914-1918 гг.(морская блокада Германии и “свобода морей”): Спец. 07.00.03 – всеобщая история [Текст]: Автореферат дис. на соиск. учен. степ. к. ист. н. / Д. В. Усатюк. – Томск : ТГУ, 2002. – 21 с.
 3. Гершов З. М. «Нейтралитет» США в период первой мировой войны [Текст] / З. М. Гершов. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 244 с.
 4. Sprout H. Sprout M. Rise of american naval power 1776-1918. – Annapolis : Naval Institute Press, 1980. – 404 р.
 5. Marder A. J. From the Dreadnought to Scapa Flow: The Royal Navy in the Fisher Era, 1904-1919 / A. J. Marder. – London : Oxford University Press, 1969. – Vol. IV, 1917: The Year of the Crisis. – 364 р.
 6. Frothingham T. G. Naval History of the World War / T. G. Frothingham. – Cambridge : Harvard University Press, 1924. – Vol. I. – 350 р.
 7. Cruttwell C. R. History of the Great War / C. R. Cruttwell. – Oxford : The Claredon Press, 1934. – 690 р.
 8. Liddell Hart B. H. The Real War / B. H. Liddell Hart. – London : Faber and Faber, 1930. – 539 р.
 9. Больных А. Г. Морские битвы Первой мировой: Схватка гигантов / А. Г. Больных. – М. : АСТ, 2003. – 512 с.
 10. Kirschbaum J. W. The 1916 Naval Expansion Act: Planning for a Navy Second to None / J. W. Kirschbaum. – Washington, 2008. – 274 р.
 11. Cronon E. D. The Cabinet Diaries of Josephus Daniels / E. D. Cronon. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1963. – 648 р.
 12. Davis G. T. Navy second to none. The development of modern American naval policy / G. T. Davis. – N.Y. : Harcourt, Brace and company, 1940. – 508 p.
 13. Trask D. F. Captains and Cabinets: Anglo-American Naval Relations, 1917-1918 / D. F. Trask. – Columbia : University of Missouri Press, 1972. – 396 р.
 14. Navy Yearbook 1920-1921. – Washington : Government Printing Office, 1922. – 1037 p.
 15. Annual Reports of the Navy Department for the Fiscal Year 1916. – Washington, 1917. – 831 p.