Східна Європа і концепт «мілітарної революції»: історіографічні зауваги

Олексій Сокирко

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університету імені Тараса Шевченка

УДК 930.2:94(4):355.4”16/18”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.127-144

Анотація

Сформульований у британській історіографії середини ХХ ст. концепт «мілітарної революції» – поява великих постійних професійних армій з переважанням піхоти й артилерії, нових форм організації, бойової підготовки й методів ведення війни – справив надзвичайно сильний вплив на розвиток досліджень над природою армії, суспільства та держави раннього Нового часу. Розвиток військових технологій та супутні йому явища призвели до справжнього перевороту у військовій справі. Це спричинило кардинальні зміни в політичному та соціально-економічному облаштуванні західноєвропейської цивілізації та її сусідів. Дослідження, присвячені розвиткові військових інститутів різних регіонів Європи, їх впливу на формування централізованих держав і трансконтинентальної експансії європейської цивілізації спричинили низку палких дискусій, котрі тривають і до сьогодні. Окреме місце серед них займають проблеми впливу «мілітарної революції» на історичні долі країн Східної Європи, особливостей її перебігу та наслідків. В статті проаналізовано основні напрями вивчення концепту «мілітарної революції» в державах Східної Європи (Річ Посполита, Угорщина, Османська імперія та Московська держава/Російська імперія) в світовій історіографії середини ХХ — початку ХХІ ст.

Ключові слова

Східна Європа, «мілітарна революція», абсолютизм, армія, військова справа, історіографія

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Roberts M. The military revolution, 1560–1660 /M.Roberts // Essays in Swedish History / Ed. by Roberts M. – London: Weidenfeld and Nicholson, 1967. – P.195–225.

2. Чиполла К. Артиллерия и парусный флот. Описание и технология вооружения XV–XVIII вв. /Чиполла К. – М., 2007. – 224 с.

3. Lynn J.A. The Evolution of Army Style in the Modern West, 800-2000 / J.Lynn // The International History Review. – 1996. – XVIII, №3 – Р. 505-545.

4. Maroń J. Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy /J.Maroń. – Wrocław, 2011. – 356 s.

5. Frank J. The theory of a Military Revolution: global, numerous, endless? /J.Frank, V.-A. Gilmar // Revista Universitaria de Historia Militar. – 2014. – Vol. 3. – P. 189–204.

6. Frank J. The Military Revolution in Early Modern Europe: A Revision /J.Frank, V.-A. Gilmar. – Palgrave Pivot, 2016. – 101 p.

7. Hellie R. Warfare, Changing Military Technology, and the Evolution of Muscovite Society / R.Hellie // Tools of War: Instruments, Ideas, and Institutions of Warfare, 1445–1871. / Ed. by John A.Lynn. – Urbana: University of Illinois Press, 1990. – Р. 74–99.

8. Poe M. The Consequences of the Military Revolution in Muscovy: A Comparative Perspective / M.Poe // Comparative Studies in Society and History. – 1996 – Vol. 38, No. 4. – P. 603–618.

9. Paul М. The Military Revolution in Russia, 1550–1682 /M.Paul // The Journal of Military History. – 2004. – Vol. 68. – P. 9–45.

10. Frost R. The Polish-Lithuanian Commonwealth and the “military revolution” / R.Frost // Poland and Europe: Historical Dimensions. Selected Essays from the 50th Anniversary International Congress of the International Congress of the Polish Arts and Sciences in America /J.S. Pula and M.B. Biskupski (eds.). – Boulder, Colo, 1994. – P. 19–47.

11. Frost R. Potop a teoria rewolucji militarnej / R.Frost // Rzeczpospolita w latach potopu / Red. J. Muszyńskiej i J. Wijaczki. – Kielce, 1996. – S.147–165.

12. Frost R. W sprawie zachodniej techniki wojskowej w okresie Wojen Północnych 1558–1721 /R.Frost // “Między Zachodem a Wschodem”. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej” Red. J. Staszewskiego, K. Mikulskiego, J. Dumanowskiego. – Toruń, 2002. – S. 293–300.

13. Király B. War and Society in Western and East Central Europe in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century / B.Király // East Central European Society and War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century. – New York: Columbia Univ.Press, 1982. – P.1–25.

14. Agoston G. Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire / G.Agoston. – Cambridge University Press, 2005. – 300 p.

15. Agoston G. Empires and warfare in East-Central Europe, 1550 – 1750 : the Ottoman-Habsburg rivalry and military transformation / G.Agoston // European Warfare, 1350-1750. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – P.110–134.

16. Agoston G. Military Transformation in the Ottoman Empire and Russia, 1500-1800 / G.Agoston // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. – 2011. – 12 (No 2). – P. 282–319.

17. Каменский А.Б. Российская империя в XVIIІ в.: традиция и модернизация / А. Каменский. – М., 1999. – 328 c.

18. Нефедов С.А. Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины XVII века / С. Нефедов // Вопросы истории. – 2004. – № 4. – С.33–52.

19. Чернов А.В. Вооруженные силы Русского государства XV- XVII вв. / А.В.Чернов. – М., 1954. – 224 c.

20. Курбатов О.А. Организация и боевые качества русской пехоты «нового строя» накануне и в ходе русско-шведской войны 1656-1658 годов / О. Курбатов // Архив русской истории. – 2007. – Вып.8. – С.157–197.

21. Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории 1656-1671 гг. / А. Малов. – М., 2006. – 624 c.

22. Пенской В.В. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй половины XV – XVIII вв.: от дружины к регулярной армии / В. Пенской. – М., 2004. – 525 c.

23. Пенской В.В. От лука к мушкету. Вооруженные силы Российского государства 2-й половины XV – XVII вв.: Проблемы развития / В.В.Пенской. – Белгород, 2008. – 256 c.