Становлення та еволюція Лейбористської партії Великої Британії

Ольга Бутурлімова

Асп. Історичний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94: 329 (410) Лейб

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.50-62

Анотація

У статті розглядається процес організаційного становлення Лейбористської партії Великої Британії на поч. ХХ ст. Звертається увага на те, як формується ідеологія цієї політичної сили в 20-х рр. минулого століття. Аналізується роль Соціал-демократичної федерації, Фабіанського товариства, Незалежної робітничої партії (з 1900 р. Комітету робітничого представництва), які сприяли утворенню Лейбористської партії у 1906 р. Автор ставить за мету комплексно дослідити програмні документи цих організацій, їх діяльність на шляху перетворення з розрізнених профспілкових організацій та соціалістичних товариств, спочатку, у єдиний представницький центр робітництва, а далі у масову, широко представлену, національну, парламентську партію. В статті виокремлюються відмінності в соціальному складі цих товариств, наголошується на розбіжності соціалістичних поглядів і тактики досягнення кінцевої мети, як і сама кінцева мета.

Значну увагу приділено системі індивідуального та подвійного членства. Висвітлено вплив цієї системи на зміни в соціальному складі Лейбористської партії та її політичного центра на місцях.

Реорганізація партії у 1918р., розширення її соціальної бази, збільшення електорату після виборчої реформи 1918 р., послаблення ліберальної партії заклали сприятливі умови для подальшої еволюції організаційних та ідейних засад Лейбористської партії Великої Британії.

Ключові слова

Лейбористська партія, Незалежна робітнича партія, Фабіанське товариство, Соціал-демократична федерація, Велика Британія.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Голлан Д. Политическая система Великобритании / Д. Голлан . – Москва : Издательство Иностранной Литературы, 1955. – 223 с.

2. Pelling H.A. A Short History of the Labour Party/ H. Pelling. – London : Macmillan, 1961. – 135 p.

3. Перегудов С.П. Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании / C. Перегудов. – Москва: Наука 1975. – 413 с.

4. Lawton D. Education and Labour Party Ideologies 1900-2001 and Beyond / D. Lawton. – Lnd. – N.Y.: Routledge Falmer, 2005. – 182 p.

5. Вебб С. Политика фабіанцевъ и англійскій соціализмъ / C. Вебб [ и др.] // Соціализмъ въ Англіи. Сборникъ статей английских соціалистов. – СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1907. – С. 52–60

6. Виноградов В.Н. Закат Кейр Гарди и возвышение Рамсея Макдональда (Из истории раннего лейборизма)/ В. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1972. – №5. – С. 87–102.

7. Вертгеймер Ф. Лицо английской рабочей партии / Ф. Вертгеймер. – М.-Л. : Государственное социально – экономическое издательство, 1931. – 183 с.

8. Cook C. The Longman Handbook of Modern British History, 1714-2001 / C. Cook, J. Stevenson. – London: Longman, 2001. – 506 p.

9. McKenzie R.T. British Political Parties: The Distribution of Power within the Conservative and Labour Parties / R. McKenzie. – Melbourne: William Heinemann Limited, 1955. – 626 p.

10. Butler, D. British Political Facts, 1900-1994 / D. Butler, G. Butler. – London: Macmillan, 1994. – 541 p.

11. Cole G.D.H. A History of the Labour Party from 1914 / G. Cole. – London : Routledge and Kegan Paul Ltd, 1948. – 522 p.

12. Кривогуз И. М. Идеология международной социал-демократии в период между двумя мировыми войнами / И. Кривогуз [та ін.]. – Москва : Наука, 1984. – 365 с.