Боротьба Лейбористської партії Великої Британії за виборців в 20-х рр. ХХ сторіччя

Ольга Бутурлімова

Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94: 329 (410) Лейб

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.113-128

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати причини успіхів британських лейбористів на парламентських та муніципальних виборах в 20-х роках ХХ ст. Основна увага звертається на вивчення організаційних форм партійної роботи з електоратом, аналізуються передвиборчі маніфести і програмні документи. В статті використовуються статистичні дані: результати виборів, кількість електорату до і після Виборчої реформи 1918 р.,кількість членів Лейбористської партії, результати всезагальних виборів по округах.

Висвітлено відносини Лейбористської партії з церквами у Великій Британії, їх вплив на голоси виборців. Розглянуто «стратегію» формування політичної програми в сільськогосподарських регіонах країни.

Особливо відзначається значущість 1918 р. на шляху перетворення Лейбористської партії у масову, широко представлену, парламентську партію. В цьому році відбулася реорганізація партії, було запроваджено нову політичну програму, майже втричі збільшилась кількість виборців після виборчої реформи 1918 р. Все вищезазначене, ще й послаблення ліберальної партії, сприяло перетворенню лейбористів на впливову політичну силу загальнонаціонального рівня, яка стала серйозним конкурентом для консерваторів. Однак боротьба лівих і правих течій в партії, відсутність переконливої більшості в Парламенті, «брудні» технології політичних опонентів, кризове економічне положення в країні змушували виборців сумніватися в можливостях партії захищати їх інтереси на вищому державному рівні.

Ключові слова

Лейбористська партія, Велика Британія, Англіканська Церква, результати виборів, сільські округи.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Великобритания: эпоха реформ / под ред. А. А. Громыко. – М.: Издательство «Весь мир», 2007. – 536 с.

2. Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит / Ф. Волков. – Москва: Мысль, 1980. – 462 с.

3. Милибенд Р. Парламентский социализм. Исследования политики лейбористской партии / Р. Милибенд. – Москва: Прогресс, 1964. – 508 с.

4. Перегудов С.П. Лейбористская партия в социально-политической системе Великобритании / C. Перегудов. – Москва: Наука 1975. – 413 с.

5. Сарне Л. Робітнича партія Англії і релігія / Л. Сарне. – Харків-Київ: Державне видавництво «Пролетар», 1931. – 83 с.

6. Согрин В.В. Британский либерализм: этапы развития и течения /В. Согрин // Новая и новейшая история. – 1996. – №4. – С. 38–42.

7. Соколов А.С. Генезис і еволюція політики англійського лейборизму: сутність, методи, концепції (історико-політологічний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук: 23.00.02/А. С. Соколов. – Чернівці, 2010. – 18 с.

8. Суслопарова Е.А. Эволюция лейбористской партии Великобритании во второй половине 20-х гг. ХХ века / Е. А. Суслопарова. – Москва: издательство Московского университета, 2007. – 364 с.

9. Чорняк З.С. Зміни в організаційній структурі Лейбористської партії Сполученого Королівства: чинники та політичні наслідки / З.С. Чорняк // Політичне життя, 2016. – С .155-161 [Електоронний ресурс] – Режим Доступу: http://jpl.donnu.edu.ua/ Дата звернення: 06.09.2018. – Назва з екрану.

10. Шведа Ю.Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник / Ю. Шведа. – Львів: Астролябія, 2005. – 487 с.

11. Bennett G. The Zinoviev Letter: Conspiracy That Never Dies / G. Bennett. – Oxford, 2018 [Electronic Resource] – Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: 06.09.2018. – Title from the Screen.

12. Butler, D. British Political Facts, 1900-1994 / D. Butler, G. Butler. – London: Macmillan, 1994. – 541 p.

13. Butler D.E. The Electoral System in Britain since 1918 / D.Butler. – Oxford, 1963. – 232 p.

14. Cole G.D.H. A History of the Labour Party from 1914 / G. Cole. – London : Routledge and Kegan Paul Ltd, 1948. – 522 p.

15. Cook C. The Longman Handbook of Modern British History, 1714-2001 / C. Cook, J. Stevenson. – London: Longman, 2001. – 506 p.

16. Howard C. Expectations Born to Death: Local Labour Party Expansion in the 1920s / C. Howard // The Working Class in Modern British History. – Cambridge: Cambridge U. P., 1983. – P. 65 – 81.

17. Labour Party General Election Manifestos, 1900-1997/ ed. by I.Dale. – Lnd-NY, 2000. –396 p.

18. Lyman R. W. The First Labour Government, 1924/ R. Lyman. – London: Chapman & Hall, 1957. – 302 p.

19. Marquand D. Ramsay Macdonald / D. Marquand. – London: Richard Cohen Books, 1997. – 859 p.

20. Morgan K. Ramsay Macdonald/ K. Morgan. – London: Haus Publishing, 2006. – 157 p.

21. Pelling H.A. A Short History of the Labour Party/ H. Pelling. – London : Macmillan, 1961. – 135 p.

22. Thorpe A. A History of the British Labour Party / A. Thorpe. – Palgrave, 2015 [Electronic Resource] – Mode of Access: https://books.google.com.ua/ – Last Access: 06.09.2018. – Title from the Screen.