Становлення концепції ірландського нейтралітету в 30-х рр. ХХ ст.

Ольга Нагнибіда

Аспірантка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

УДК 94:341.214(415) «1930/1939»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.210-226

Анотація

В статті розглянуто особливості виникнення та формування концепції нейтралітету в зовнішній політиці Ірландії 1930-х рр. Проаналізовано історичні та геополітичні передумови курсу нейтралітету в контексті боротьби за незалежність та суверенітет Ірландії. Досліджено роль прем’єр-міністра Еймона де Валери як автора принципу нейтралітету в зовнішній політиці Ірландської Вільної Держави. Визначено роль і місце Ірландії у Лізі Націй. Акцентовано увагу на тому, що на відміну від інших нейтральних держав, де нейтральний статус було закріплено юридично, нейтралітет Ірландії має традиційний характер, оскільки відсутні чіткі законодавчі нормативи, за якими Ірландія зобов’язана дотримуватися принципу нейтралітету в зовнішній політиці. Автор приділяє увагу внутрішнім факторам, що сприяли вибору даної політики та наголошує на ролі нейтралітету у формуванні засадничих основ всієї зовнішньої політики держави. Встановлено, яким чином були подолані останні перепони, що стояли на шляху до проголошення нейтрального статусу Ірландії: у прийнятій 1937 р. Конституції було зафіксовано офіційне визначення анексії Ольстеру; в 1938 р. було припинено перебування британських військово-морських баз на ірландській території.

Ключові слова

Ірландія, нейтралітет, зовнішня політика, Північна Ірландія, політика безпеки.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Афанасьєв Г. История Ирландии / Г. Афанасьєв. – СПб: Брокхауз-Ефрон, 1907. – 312 с.

2. Григорович М. Як Ірландія здобула собі волю / М. Григорович. –Катеринослав – Лейпціг: Українське вид-во в Катеринославі, 1924. – 64 с.

3. Зимулина Л. А. Ирландская Республиканская Армия (исторический очерк) / Л. Зимулина // Вопросы истории. – 1970. – № 8. – С. 130–141.

4. Конноли Дж. Рабочий класс в истории Ирландии. Отвоевание Ирландии / Дж. Конноли. – М.: Прогресс, 1969. – 303 с.

5. Кулишер О. Автономия Ирландии / О. Кулишер. – М.: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1915. – 81 с.

6. Кунина В.И. Национально – освободительная борьба ирландського народа в 1848 г. / [В.И. Кунина; под ред. Ф.В.Потемкина, А.И. Молока]. – М.: Изд. АН СССР, 1952. – 660 с.

7. Кучменко Е.М. Ірландія і Ольстерська криза, пошуки шляхів її подолання у другій половині ХХ століття: (Історичний огляд) / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 98 с.

8. Невилл П. Ирландия: История страны / П. Невилл. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

9. Полякова Е.Ю. Ирландия в ХХ веке / Е.Ю. Полякова. – М.: ИВИ РАН, 2009. – 168 с.

10. Сахновський О.Є. Ірландський автономіям у роки Першої світової війни: позиція партії гомруля та політика британських урядів: Дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / О.Є. Сахновський. – Чернівці, 2006. – 191 с.

11. Толстов C.В. Английское общество и ирландское восстание 1916 года: Автореф. дис. канд. истор. наук: 07.00.03 / С.В. Толстов. – К., 1983. – 26 с.

12. Fanning R. Irish Neutrality: An Historical Review // Irish Studies in International Affairs. – 1982. – Vol. 1, №. 3. – P. 27-38.

13. Fitzgerald G. The Origins, Development and Present Status of Irish Neutrality / G. Fitzgerald. // Irish Studies in International Affairs. – 1998. – Vol. 9. – P. 11–19.

14. Fitzgerald G. Wisdom called for in relations with a powerful neighbour

/ G. Fitzgerald // The Irish Times. – 2008. – Sept. 13. [Electronic resource] – Mode of Access: https://www.irishtimes.com/ (Last Access: May 5, 2018) – Title from the Screen.

15. O’Driscoll M. Ireland, Germany and the Nazis: Politics and Diplomacy, 1919–1939 / M. O’Driscoll. – Dublin: Four Courts Press, 2004. – 304 p.

16. Keatinge P. Ireland and the League of Nations / Patrick Keatinge. // Irish Province of the Society of Jesus. – 1970. – № 59. – P. 133–147.

17. Speech by Eamon de Valera at the League of Nations Assembly (Copy). Geneva, 2 July 1936 // Documents on Irish Foreign Policy. – No. 347 NAI DFA 26/94. – [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.difp.ie/. (Last Access: May 14, 2018) – Title from the Screen.

18. The Irish Constitution 1937. [Electronic resource] – Mode of Access: http://www.citizensinformation.ie/ (Last Access: May 28, 2018) – Title from the Screen.