Радянський період в історії української греко-католицької церкви у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Рецензія на монографію:Тарас Пшеничний. Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): історіографія. Монографія. Київ: ФОП Блохін О.А., 428 с.

Петро Опанащук

Кандидат історичних наук, доцент Житомирський державний університет імені Івана Франка

УДК 930.24:271.4](477) «1939/1991»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.276-281

Незалежність, яку здобуло українське суспільство у 1991 р. стала поступом до відродження його державності, до пробудження його самоідентичності. Різні чинники передували цьому і усі вони увінчані трагізмом, героїзмом і великою жертовністю народу. Не було такого суспільного інституту, якого б не торкнулася радянська тоталітарна машина. Серед них виключенням не стала й Українська греко-католицька церква, яка наприкінці 1930-х – на початку 1940-х рр. виявилася єдиним національним острівцем українського національного духу, захисником народу, промоутером справедливості та гуманізму. Монографія Т. Пшеничного «Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): історіографія» є представленням історичної думки про місце Української греко-католицької церкви в умовах радянської окупації західноукраїнських земель після 1939 р.

Завантажити статтю