The participation of Ukraine in creating the common european educational space: laws and regulations

Evgen Khan

Ph.D. (History), Junior Research Associate, Research Department, Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 378.1 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.05.144-155

Abstract

The article examines the basic legal and regulatory documents, legislative acts in the field of higher education and international agreements signed by Ukraine within the process of creation of the Common European Education Space. It presents and analyses the principal documents which gave rise to the Bologna process and the creation of the Common European Education Space, and those signed and embodied by Ukraine on the way towards the implementation of the European education standards. It as well investigates the legal and regulatory documents within the system of the higher education of Ukraine during the 154 process of its reforming, inter alia the principal regulatory acts, decrees and orders of the Government and the Ministry of Education and Science of Ukraine, which were aimed to reform and modernize the system of the higher education of Ukraine, as well as to implement the European education standards, to promote the improvement of academic cooperation, international recognition of the academic documents and the participation of Ukraine in the European educational programs and projects.

Keywords

The European Education Space, legal and regulatory basis, legislative acts, international cooperation, integration, the Bologna process.

Download the аrticle

References

 1. Kremen V.H. ed. (2008) Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu. Kyiv. [in Ukrainian].
 2. Sichkarenko H.H. (2009) Transformatsiia vyshchoi osvity v nezalezhnii Ukraini. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU. [in Ukrainian].
 3. Lytvyn O. (2004) Bolonskyi protses i nashi derzhavni standarty. Vyshcha osvita Ukrainy. 3. pp. 42–44. [in Ukrainian].
 4. Zghurovskyi M.Z. (2006) Bolonskyi protses: holovni pryntsypy ta shliakhy strukturnoho reformuvannia vyshchoi osvity Ukrainy. Kyiv: NTUU «KPI». [in Ukrainian].
 5. Andrushchenko V. (2004, 17 February) Pedahohichna osvita Ukrainy v stratehii Bolonskoho protsesu: Besida z rektorom pedahohichnoho universytetu im. M. Drahomanova V. Andrushchenkom. Osvita Ukrainy. 13. p. 4.
 6. Viktorov V. (2005) Novi modeli upravlinnia osvitoiu: [Protses peretvoren u systemi upravlinnia osvitoiu Ukrainy vidpovidno do vymoh Bolonskoho protsesu]. Vyshcha osvita Ukrainy. 2. pp. 66-71. [in Ukrainain].
 7. Danylyshyn M. (2005, 7 July) Oboloniuvannia: [Pohliad na pryiednannia Ukrainy do Bolonskoho protsesu: trudnoshchi pryiednannia]. Vseukrainska tekhnichna hazeta. 27. pp. 8-9. [in Ukrainian].
 8. Kalinicheva H.I. (2010) Akademichna mobilnist yak skladova yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity. Vyshcha osvita Ukrainy. Vol. 19(1). Dodatok 4. Tematychnyi vypusk: Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru. [in Ukrainian].
 9. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 28 June 1996. № 254k/96VR. [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/  [Accessed: 23 September 2016].
 10. Zakon Ukrainy “Pro osvitu”. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR) No. 34, st. 451, 1991. [Online]. Avaliable from: http://zakon2.rada.gov.ua/ [Accessed: 23 September 2016].
 11. Zakon Ukrainy “Pro zahalnu seredniu osvitu”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. No. 28. str. 230, 1999. [Online]. Avaliable from: http://mon.gov.ua/ [Accessed: 23 September 2016].
 12. Zakon Ukrainy Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro vyznannia kvalifikatsii z vyshchoi osvity v Yevropeiskomu rehioni. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. No. 51. str. 459, 1999. [Online]. Avaliable from: http://zakon3.rada.gov.ua/ [Accessed: 27 September 2016].
 13. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. Vidomosti Verkhovnoi rady (VVR). 37-38, 2014, st. 2004. [Online]. Avaliable from: http://zakon2.rada.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 14. Uhody u sferi osvity i nauky. Rozdil «Mizhnarodne spivrobitnytstvo», «Dvostoronnia spivpratsia», Uhody u sferi osvity i nauky». Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. [Online]. Avaliable from: http://mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 15. Pro derzhavnu natsionalnu prohramu «Osvita» (Ukraina XXIstolittia). Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 1993, № 896 [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/ [Accessed: 1 October 2016].
 16. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002 roku № 347/2002 “Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/ [Accessed: 1 October 2016].
 17. Nakaz MON vid 23.01.2004. № 48 “Pro provedennia pedahohichnoho eksperymentu z kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu”. [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 18. Nakaz MON vid 20.10.2004. № 812 “Pro osoblyvosti vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu” [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 19. Nakaz MON vid 30.12.2005. № 774. “Pro vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu”. [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 20. Nakaz MON Ukrainy vid 16.10.2009. № 943 “Pro zaprovadzhennia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy Yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy” [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 21. Lyst MON vid 10.06.10. № 1/9-409. “Shchodo zaprovadzhennia Dodatka do dyploma Yevropeiskoho zrazka” [Online]. Avaliable from: http://old.mon.gov.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 22. Velyka Khartiia universytetiv (MagnaChartaUniversitatum). Bolonia, 18 September 1988 [Online]. Avaliable from: http://www.edupolicy.org.ua/ [Accessed: 28 September 2016].
 23. Konventsiia pro vyznannia kvalifikatsii z vyshchoi osvity v yevropeiskomu rehioni. Lisabon, 11 April 1997 [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/ [Accessed: 30 September 2016].
 24. Spilna Sorbonska deklaratsiia. Spilna deklaratsiia pro harmonizatsiiu arkhitektury yevropeiskoi systemy vyshchoi osvity chotyrokh ministriv, shcho predstavlialy Frantsiiu, Nimechchynu, Italiiu, Velyku Brytaniiu. Paryzh, Sorbona, 25 May 1998. [Online]. Avaliable from: http://lpehea.in.ua/ [Accessed: 29 September 2016].
 25. Spilna deklaratsiia ministriv osvity Yevropy “Yevropeiskyi prostir u sferi vyshchoi osvity”. Bolonia, 19 June 1999. [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/ [Accessed: 29 September 2016].
 26. Uhoda pro partnerstvo ta spivrobitnytstvo. 16 June 1994. Predstavnytstvo Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi ta yevropeiskomu spivtovarystvi z atomnoi enerhii. [Online]. Avaliable from: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ [Accessed: 1 October 2016].
 27. “Zahalnoievropeiskyi prostir osvity – dosiahnennia mety”: Communique of European Ministers of education Conference. Berhen, 19-20 May 2005. Mizhnarodnyi fond doslidzhenosvity i polityky IFEPR. Vyshcha osvita. Bolonskyi protses [Online]. Avaliable from: http://www.edupolicy.org.ua/ [Accessed: 1 October 2016].
 28. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Hlava 23. Osvita, navchannia ta molod. (Uhodu ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom № 1678-VII vid 16.09.2014) [Online]. Avaliable from: http://zakon5.rada.gov.ua/ [Accessed: 1 October 2016].