Редколегія

 • Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)
 • Мартинов А. Ю. д-р іст. наук, проф. (Інститут історії України НАНУ) (заступник голови редколегії)
 • Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)
 • Пількевич В. О. к.і.н., ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)
 • Банті Р. доктор філософії (Історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)
 • Біленький С. доктор філософії (історія), доц. (Університет Торонто, Канада)
 • Гасимли М. Джафар огли – д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)
 • Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
 • Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. Мечникова)
 • Зихович Д. доктор філософії (історія), доц. (Університет Мічегану, США)
 • Іванов О. Ф. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Капелюшний В. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)
 • Малько В. доктор філософії (Історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)
 • Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)
 • Мордвінцев В. М. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Руккас А. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Сава-Чайка Е. д-р габілітований (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава)
 • Слюсаренко А. Г. д-р іст. наук, проф., акад. НАПН України (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Ставнюк В. В. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Хакаміес П. д-р іст. наук, проф. (Університет Турку, Фінляндія)
 • Щербак М. Г. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Яровий В. І. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)