Еволюція румунського комунізму: від сталінського тоталітаризму до націонал-комунізму Нікола Чаушеску

Сергій Лучканин

Доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 94:[29:35](477+498)”1944/1989″

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.86-100

У статті винятково на основі румунських джерел та історіографії проаналізовано етапи становлення, розгортання, ідеологічну еволюцію румунської компартії: перебування на периферії румунської політичного життя в міжвоєнній Румунії; прихід до влади у 1944-1947 рр. за допомогою Радянської армії; жорстка диктатура сталінського зразка кінця 1940-початку 1960-х рр., позначена водночас і внутрішньопартійною боротьбою, що завершилася перемогою і встановленням одноосібної диктатури Георге Георгіу-Дежа (1945-1965), який не сприйняв хрущовську десталінізацію; соціалізм «із людським обличчям» (1962-1974) пізнього Георгіу-Дежа і раннього Ніколає Чаушеску; «комуністична монархія» Ніколає Чаушеску як поступова стагнація румунського комунізму з «націоналістичним ухилом» (1974-1989), що завершилося відкиданням радянської Перебудови, Грудневою революцією 1989 р. у Румунії з убивством Чаушеску та його дружини.

Ключові слова

Румунія, комуністична система, Георге Георгіу-Деж, Ніколає Чаушеску, Груднева революція 1989.

Завантажити статтю

Джерела та література

  1. Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи (40-ві – 90-ті ХХ ст.). Курс лекцій / В. І. Яровий. − К.: Либідь, 1997. – 269 с.
  2. Bărbulescu M., Deletant D., Hitchins K. etc. Istoria României. / M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins − B.: Corint, 2002. – 496 р.
  3. Deletant D. Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc 1948 – 1965. / D. Deletant. − Iași: Polirom, 2001. – 271 p.
  4. O istorie a românilor. Studii critice. Coordonatori: S. Fischer-Galaţi, D. C. Giurescu, I-A. Pop. − Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei Culturale Române, Centrul de Studii Transilvanene, 1998. − 409 p.
  5. Pop I.-A. Românii si România. O scurtă istorie / I-A. Pop. − Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998. − 166 p.
  6. Raţiu I. România de astăzi. Comunism sau independenţă? / I. Rațiu. – București: Condor, 1990. – 205 p.
  7. Şperlea F. De la Vlad Ţepeş la Ceauşescu. Expresii memorabile româneşti explicate în contextul lor istoric / F. Şperlea. − Bucureşti: Corint, 2001. – 168 p.