Голодомори в Росії та Радянському Cоюзі в поліетнічних та мультиконфесійних регіонах. Рецензія на: Eisfeld Alfred, Hausmann Guido, Neutatz Dietmar (Hg.). Hungersnöte in Russland und in der Sowjetunion. 1891-1947: Regionale, etnische und konfessionalle Aspekte. – Klartext Verlag, Essen, 2017

Сергій Стельмах

Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної частини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.293-298

Дослідження голодоморів в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.) має не тільки солідну вітчизняну та зарубіжну історіографію, але й за останні десятиліття набуло широкого звучання в публічному просторі, періодично заповнюючи шпальти масових друкованих видань. Створені на основі широкої джерельної бази фундаментальні дослідження О. Веселової, С. Кульчицького, В. Марочко, В. Сергійчука, Б. Хорошун та ін. розкрили справжні причини цих трагічних сторінок в українській історії, дослідили фактологічну основу подій і з максимальною коректністю встановили поки що спірну кількість жертв.

Завантажити статтю