Південна Європа через призму транснаціональної і глобальної історії. Рецензія на: Calic Marie-Janinne. Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region. München: Verlag C.H. Beck, 2016

Сергій Стельмах

Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної частини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.286-292

Дослідження в руслі транснаціональної і глобальної історії в сучасній українській історіографії до цього часу практично не здійснюється, оскільки цей напрям сучасної історичної науки залишається на периферії наукового інтересу вітчизняних істориків. Відповідно, вони не використовують понятійний апарат (крім, звичайно, самої назви напряму) і напрацьовані зарубіжними вченими методологічні підходи. І це попри те, що дослідження з транснаціональної і глобальної історії в зарубіжній історіографії здійснюються з середини 1990-х років, а сам напрям був інституціоналізований створенням у 2002 р. Європейського співтовариства дослідників універсальної і глобальної історії (ENUGH) і проведенням у 2005 р. в Лейпцігу І-го Конгресу з всесвітньої та глобальної історії3. З 2006 р. видається «Journal of Global History»4, і зарубіжна історіографія має значний доробок з методології глобальної і транснаціональної історії5. Проблеми глобальної і транснаціональної історії були також в центра уваги ХХІІ Міжнародного конгресу історичних наук, який відбувся 22-29 серпня 2015 р. в Китаї6

Завантажити статтю