Чеська парадигма євроінтеграції: проблеми та перспективи

Світлана Мотрук

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(437.1/.2):327.39:061.1ЄС

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.42-64

Анотація

В статті на основі широкого кола документів Європейського Союзу та Чеської Республіки проаналізовано передумови, основні етапи та наслідки процесу входження країни до ЄС, особливості чеської євроінтеграційної моделі, її правовий фундамент та інституційний механізм. Звертається увага на те, що перетворення Чехії на повноправного члена ЄС в травні 2004 р. стало результатом багаторічного складного і болючого процесу «повернення до Європи», започаткованого на межі 1990-х рр., в ході якого керівництву країни вдалося вирішити цілу низку важливих проблем – суттєво покращити макроекономічну ситуацію, прискорити структурні реформи, здійснити адаптацію національного законодавства до правової системи Євросоюзу. На чеському досвіді доведено, що у членства в ЄС є свої переваги та недоліки. Особлива увага приділяється висвітленню результатів і наслідків перебування Чехії у складі ЄС, наводяться численні факти, що дозволяють об’єктивно оцінити користь для країни інтеграційних процесів, окреслити ключові тенденції, головні виклики та нові можливості. Водночас досліджуються причини поліваріантності і контроверсійності у поглядах на європерспективи, надто низького рівня довіри чехів до Євросоюзу, стійкого посилення євроскептицизму, що певним чином вплинуло на результати останніх парламенських (2017) і президентських (2018) виборів в Чеській Республіці.

Ключові слова

Європейський Союз, Чеська Республіка, зовнішня політика, євроінтеграція, єврооптимізм, євроскептицизм.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Глинкина С.П. Страны Центрально-Восточной Европы: евроинтеграция и экономический рост: науч. доклад / С. Глинкина, Н. Куликова, Н. Синицина. – Москва: Институт экономики РАН, 2014. – 84 с.

2. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна: монографія / В.Копійка. – Київ: Юрид. думка, 2005. – 448 с.

3. Pick O. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy / O.Pick, V.Handl. – Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. – 268 s.

4. European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993 // European Parliament – [Electronic Resource] – Mode of Access:  www.europarl.europa.eu (Last Access: February 5, 2018). – Title from the Screen.

5. Asociační dohoda // Euroskop.cz [Elektronický zdroj] – Režim přístupu: www.euroskop.cz/ (Datum oběhu: 5 Února 2018). – Název z obrazovky.

6. Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union. – White Paper. COM (95) 163 final, 3 May 1995 // Archive of European Integration (AEI) [Electronic Resource] – Mode of Access: www.aei.pitt.edu/ (Last Access: February 5, 2018). – Title from the Screen.

7. Agenda 2000 – For a stronger and wider Union. Document drawn up on the basis of COM (97) 2000 final, 13 July 1997 // Archive of European Integration (AEI) [Electronic Resource] – Mode of Access: www.aei.pitt.edu/ (Last Access: February 5, 2018). – Title from the Screen.

8. Центральноевропейские страны на рубеже ХХ-ХХІ веков. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник / отв. ред. Ю.С.Новопашин. – Москва: Новый хронограф, 2003. – 256 с.

9. Hodnotící zprávy Europské komise (1997-2003) // Euroskop.cz [Elektronický zdroj] – Režim přístupu: www.euroskop.cz/ (Datum oběhu: 5 Února 2018). – Název z obrazovky.

10. Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. / М. Кріль – Київ: Знання, 2013. – 278 с.

11. Чорней П. Краткая история Чешских земель до 2004 года / П.Чорней, Й.Покорны. – Прага: PRAH, 2006. – 96 c.

12. Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский Союз / отв. ред. Н.В.Куликова. – Москва: Наука, 2002. – 206 с.

13. Dan M. The Czech Republik and the Europian Union / M.Dan, M.Baun. – Abingdon: Routledge, 2010. – 206 p.

14. Шіммельфенінг Ф. Європеїзація Центральної та Східної Європи / Ф.Шіммельфенінг, У.Зедельмаєр. – Київ: Юніверс, 2010. – 288 с.

15. Česká Republika v hodnocení Evropské komise – 2000. – Praha: Ministerstvo zahraníčních věcí ČR, 2000. – 174 s.

16. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П.Вандич. – Київ: Критика, 2004. – 464 с.

17. Гердеген М. Європейське право / М.Гердеген. – Київ: К.І.С., 2008. – 524 с.

18. Шарый А. Референдум о вступлении в ЕС в Чехии и проблемы расширяющегося Европейского Союза / А. Шарый // Радио Свобода. – 2003. – 13 июня [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.svoboda.org/ (Дата обращения: 31 января 2018). – Название с экрана.

19. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. / отв. ред. В.В.Марьина. – Москва: Наука, 2005. – Кн. 2. – 558 с.

20. Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2004 do prosince 2004 / odp. red. I.Weidenhafferová. – Praha: Ministerstvo zahraníčních věcí ČR, 2005. – 420 s.

21. Мартинов А.Ю. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу. (90-ті р.р. ХХ ст. – 10-ті р.р. ХХІ ст.). Погляд з України / А. Мартинов. – Київ: Інститут історії України НАН, 2009. – 262 с.

22. Лопатто М. 10 лет спустя: приобретения и потери востока Европы / М.Лопатто, Я.Шимов, А.Дзиковицкий // Радио Свобода. – 2014. – 29 апреля. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.svoboda.org/ (Дата обращения: 1 февраля 2018). – Название с экрана.

23. Каймаков А. Чехия в ЕС – «тростник на ветру» или «твердое интеграционное ядро» / А.Каймаков // Радио Прага. – 2016. – 7 апреля. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.radio.cz/ (Дата обращения: 31 января 2018). – Название с экрана.

24. Чешская крона бьет рекорды // Чехия Онлайн 420 on.cz. – 2018. – 18 января. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://420on.cz/ (Дата обращения: 31 января 2018). – Название с экрана.

25. Кашапов Т. Чехия: цена участия в ЕС / Т.Кашапов // Пражский Телеграф. – 2017. – 9 февраля. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.ptel.cz/ (Дата обращения: 28 января 2018). – Название с экрана.

26. Češi mají k EU nejménýě pozitivní vztach ze všech // Novinky.cz. – 2017. – 29. dubna. [Elektronický zdroj] – Režim přístupu: https://www.novinky.cz/ (Datum oběhu: 2. února 2018). – Název z obrazovky.

27. Parlamentní volby 2017 // iROZHLAS. – 2017. – 1. listopada [Elektronický zdroj] – Režim přístupu: https://www.irozhlas.cz/ (Datum oběhu: 5.února 2018). – Název z obrazovky.

28. Mortkowitz S. Miloš Zeman wins second term as Czech president / S.Mortkowitz // Politico. – 2018. – January 27. [Electronic Resource] – Mode of Acces: www.politico.eu/ (Last Access: February 1, 2018). – Title from the Screen.