Мюнхенська угода 1938 року: підходи британського політикуму і дипломатії

Тарас Ткачук

Магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(4)«1938»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.253-274

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних підходів до розгляду однієї з ключових подій у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни – Мюнхенської угоди 1938 року. Зокрема звертається увага на усталені стереотипи щодо британської політики умиротворення, яка нібито полягала у тому, щоб Німеччину як «скаженого бика» не перемогти, а направити за допомогою дипломатії його агресію в інший бік. У зв’язку з цим ще під час перебування Н. Чемберлена на посаді прем’єр-міністра Великої Британії було чимало критиків такої стратегії англійської зовнішньої політики і вищезазначеної угоди, як її вияву. Тому у статті зосереджено увагу на всіх обставинах, які зумовили підписання Мюнхенської угоди, проаналізовано позиції як держав-підписантів договору, так і країн, які здійснювали непрямий вплив на вирішення чехословацької проблеми.

Обстоюється думка, що є неправомірним звинувачувати лише одного Н. Чемберлена за помилки, допущені у Мюнхені: потрібно враховувати також позицію французького уряду Е. Даладьє і пацифістські настрої більшості британців, які не бажали воювати за вирішення внутрішньополітичних проблем іноземної держави. У цьому сенсі необхідно відзначити безперечну перемогу нацистської дипломатії, діяльність якої була спрямована якраз на поширення панічних настроїв у Європі, у той час як сама Німеччина до війни була неготовою.

Нарешті, у статті проведено паралелі між подіями 1938 року та сучасною геополітичною ситуацією, пов’язаною з агресивними діями Російської Федерації. Однак наголошується на неможливості повного ототожнення Мюнхенської угоди 1938 р. та Мінських домовленостей 2014-2015 рр., передусім, через відмінність епох та мети скликання цих двох міжнародних конференцій.

Ключові слова

Мюнхенська угода, Друга світова війна, Чехословаччина, судетська проблема, політика умиротворення.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Anglo-French Relations 1898 – 1998: From Fashoda to Jospin / edited by P. Chassaigne, M. Dockrill. – Basingstoke: Palgrave, 2002. – 211 р.

2. Churchill W. The Second World War. – Vol. I: The Gathering Storm / W.Churchill. – L.: Guild Publishing, 1985. – 336 р.

3. Documents on British Foreign Policy (DBFP) 1919 – 1939. Third series. Vol. I. – L.: His Majesty’s Stationery Office, 1949. – 876 p.

4. Foreign Relations of the United States (FRUS). Diplomatic Papers 1938. Vol. 1 (General). – W.: Gov. Print Office, 1955. – 1009 p.

5. Gruner W. The Greater German Reich and the Jews: Nazi Persecution Policies in the Annexed Territories 1935 – 1945 / W.Gruner, J. Osterloh. – N. Y.: Berghahn Books, 2015. – 434 р.

6. Hearden P. Roosevelt Confronts Hitler: America’s Entry into World War II / P.Hearden. – De Kalb: North. Illinois Univ. Press, 1987. – 340 р.

7. Henderson N. M. Failure of Mission, Berlin 1937 – 1939 / N.Henderson. – N. Y.: G. P. Putnam’s Sons, 1940. – 362 p.

8. Lacaze Y. France and Munich: a Study of Decision Making in International Affairs / Y.Lacaze. – Boulder: East European Monographs, 1995. – 478 p.

9. Macleod I. Neville Chamberlain / I. Macleod. – N. Y.: Atheneum, 1962. – 319 р.

10. Ripka H. Munich: before and after / H.Ripka. – L.: V. Gollancz Limited, 1939. – 523 p.

11. Shirer W. The Rise and Fall of the Third Reich / W.Shirer. – N. Y.: Simon & Schuster, 1990. – 1249 р.

12. Tansill C. Back Door to War. The Roosevelt Foreign Policy, 1933 – 1941. – Westport: Greenwood Press, 1952. – 690 р.

13. Weinberg G. L. Hitler’s Foreign Policy 1933 – 1939: The Road to World War II / G. Weinberg. – N. Y.: Enigma Books, 2010. – 866 р.

14. Всемирная история в 24 т. Т. 23. Вторая мировая война / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Современный литератор, 1999. – 592 с.

15. Год кризиса 1938 – 1939. Документы и материалы: в 2 томах. – Т. 1. (29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г.) / Под ред. Л. Ф. Ильчева. – М.: Политиздат, 1990. – 560 с.

16. Горохов В. Н. История международных отношений. 1918 – 1939 гг.: Курс лекций /В.Горохов. – М: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 266 c.

17. Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937 – 1939. Т. 1 (ноябрь 1937 г. – декабрь 1938 г.) / Под ред. Земскова И. Н. – М.: Политиздат, 1981. – 302 с.

18. Дюрозель Ж. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.Дюрозель. – К.: Основи, 1999. – 903 с.

19. История дипломатии. – Т. 3 / Под ред. А. А. Громыко. – М.: Изд. полит. литературы, 1965. – 832 c.

20. История дипломатии. – Т. 3. Дипломатия в период подготовки Второй мировой войны (1919 – 1939 гг.) / Под ред. В. П. Потемкина. – М: Гос. изд. полит. литературы, 1945. – 882 c.

21. История международных отношений: В трех томах. – Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война: Учебник/ Под ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. – М.: АСТ-Пресс, 2012. – 496 с.

22. Картье Р. Тайны войны. После Нюрнберга / Р.Картье. – М: Вече, 2005. – 446 c.

23. Лиддел Гарт Б. Г. Вторая мировая война / Б.Лиддел. – М.: АСТ-Пресс, 1999. – 1024 с.

24. Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925 – 1945 гг / И.Майский. – Ташкент: Узбекистан, 1980. – 672 с.

25. Наумов А. О. Фашистский интернационал. Покорение Европы / А. Наумов. – М.: Вече, 2005. – 448 c.

26. Новые документы из истории Мюнхена. – М.: Гос. изд. полит. литературы, 1958. – 366 c.

27. Павлючик Т. В. Ставлення СРСР до Мюнхенської угоди 1938 р. / Т. В. Павлючик // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. Скороводи. – Серія «Історія та географія». – Випуск 45. – Х.: ХНПУ, 2012. – С. 93-96.

28. Патриляк І. К. «Українське питання» напередодні Другої світової війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/ – Дата звернення: 28.08.2013. – Назва з екрану.

29. Трухановский В. Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30 – 50-е годы / В.Трухановский. – М.: Международные отношения, 1976. – 424 с.

30. Тэйлор А. Вторая мировая война: Два взгляда / А.Тэйлор. – М.: Мысль, 1995. – 556 с.