Створення НАТО та його роль в британсько–американських взаєминах

Тетяна Клиніна

Кандидат історичних наук, асистент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету

УДК 327.51(1-622)НАТО:(410)+(73)(045)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.70-85

У статті розглядається процес створення Організації Північноатлантичного договору. Зазначається, що закінчення Другої світової війни дало поштовх для розвитку зовнішньополітичної діяльності США, відсторонивши, таким чином, ізоляціонізм на другий план. Акцентується увага на тому, що тісне британсько-американське співробітництво в роки війни трансформувалось в Атлантичне партнерство. Саме створення НАТО остаточно закріпило оформлення військово–політичного співробітництва США та Великої Британії у формі співробітництва в межах НАТО.

Ключові слова

НАТО, США, Велика Британія, колективна безпека, британсько–американські відносини.

Завантажити статтю

Джерела та література

 1. Висков С. И. Борьба в правительственных кругах США по вопросам внешней политики (1945 – 1949 гг.) / С. И. Волков. // Вопросы истории. –1998. – № 6. – С. 81-95.
 2. Пік С. М. США – Велика Британія: «особливі відносини» / С. М. Пік. – К.: Знання, 2006. – 286 с.
 3. Резолюция Сената США № 239. Вашингтон. 11 июня 1948 г. («Резолюция Ванденберга») // Системная история международных отношений в четырёх томах. События и документы: 1918 – 2003 / Под ред. А. Д. Богатурова; Сост. Е. Г. Капустян, А. В. Мальгин, А. А. Соколов. – М.: НОФМО, 2004. – Т. 4. – С. 78-79.
 4. Яковенко Н. Л. Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина XX – початок XXI ст.): дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Наталя Леонідівна Яковенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 507 с.; Крушинський В. Ю. Британська Європа чи європейська Британія: Великобританія в європейських інтеграційних процесах / В. Ю. Крушинський. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. – 214 с.; Гончар Б. М., Яковенко Н. Л. Сполучені Штати в системі зовнішньополітичних пріоритетів Великої Британії – еволюція «особливості» / Б. М. Гончар, Н. Л. Яковенко // Дослідження світової політики. Зб. наук. пр. – Вип. 13, К.: ІСЕМВ, 2000. – С. 3-12; Гончар Б. М. США і ООН: деякі проблеми взаємовідносин / Б. М. Гончар // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Вип. 96. – К., 2011. – С. 63-70; Потехин А. В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945 – 1950 / А. В. Потехин. – К.: Наукова думка, 1991. – 138 с.
 5. Юрченко С. В. США и международные кризисы в биполярном мире (1940-1960-е годы) / С. В. Юрченко. – Севастополь: издательство «Флот України», 2000. – 104 с.
 6. Ferrel R. Harry S. Truman and the Cold War Revisionist / R. Ferrel. – Columbia: University of Missouri Press, 2006. – 142 p.; Gaddis J. We Now Know: Rethinking Cold War History / J. Gaddis. – N. Y., 1997. – 448 p.; Reynolds D. The Origins of the Cold War in Europe: International Perspectives / D. Reynolds. – N.Y., 1994. – 271 p.; Dobson A., Marsh S. The US Foreign Policy Since 1945 / A. Dobson, S. Marsh. – N.Y., 2006. – 288 p.
 7. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. Volume III, 1948. – Washington: Gov. print. office. – 1165 p.
 8. Folly M. H. Breaking the Vicious Circle: Britain, the United States, and the genesis of the North Atlantic treaty. – № 12. – 1988. – Diplomatic history. – Р. 59–77.
 9. Henderson N. Birth of NATO. / N. Henderson. – L.: Westview Press, 1983. – 288 p.
 10. Nicholas H. G. Britain and the United States / H. G. Nicholas. – L., 1963. – 208 p.
 11. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). Statement on Defence 1949. Memorandum. CAB 129/32/21 CP (49) 21. – Режим доступу: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
 12. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). Permanent Under Secretary’s Committee: briefs on foreign policy. Code 500, file 3 (papers 4510 – 5016) FO 371/76385.
 13. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). Bevin’s conversations with Bidault and Marshall, 17 December. FO 371/67674/ZU009 for Marshall and ibid. / Z11010 for Bidault).
 14. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). Machinery for furthering the Project for a Western Union. CAB 129/24/27 CP (48) 57. – Режим доступу: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
 15. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). Fortnightly Economic Report. Memorandum. CAB 129/25/7 CP (48) 67. – Режим доступу: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
 16. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). The Anglo-Norwegian Fishery Dispute. Memorandum. CAB 129/30/27 CP (48) 257. – Режим доступу: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
 17. Public Record Office (Great Britain, Kew, London). North-West Atlantic Fisheries Convention. Memorandum. CAB 129/32/8 CP (49) 8. – Режим доступу: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
 18. Reid E. Time of fear and hope. The making of the North Atlantic treaty, 1947 – 1949. / E. Reid. – Toronto: McClelland and Stewart, 1981. – 315 p.
 19. Reynolds D. The Origins of the Cold War in Europe: International Perspectives. / D. Reynolds. – New York, 1994. – 485 p.
 20. «The Christian Scence Monitor». 22 May 1948.
 21. The North Atlantic Treaty. NATO Archives. – Режим доступу: http://www.nato.int/