The problem of terror in the context of palpitant accents of modern civilization development

Olena Petasyuk

Ph. D. (History), Associate Professor of Department of contemporary history of Ukraine, historical faculty, Kyiv National Taras Shevchenko University

UDС 930.1 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.208-233

Abstract

This article examines the theory of the problem of terror; sources and consequences of The Great Purge. A special attention is given to historical and psychological features of the main ideologists and those who were involved in terror. Author makes urgent conclusions.

Keywords

The Great Terror, mass terror, national terror, repressions, bolshevism, responsibility, totalitarian psychotype.

Download the аrticle

References

 1. Markus V., R. M. (2000) Teror / In: V. Kubiiovych ed. Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. 8. (reprinting edition of 1976). Lviv. [in Ukrainian].
 2. Vynnychenko I.I. (1994) Ukraina 1920 – 1980-kh: deportatsii, zaslannia, vyslannia. Kyiv: Rada. [in Ukrainian].
 3. Naimark N.N. (2011) Henotsydy Stalina. [transl. from eng. by V. Starko]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». [in Ukrainian].
 4. Karlton D. (2006) Teroryzm. Korotkyi oksfordskyi politychnyi slovnyk [transl. from eng.]. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”. [in Ukrainian].
 5. (1995, 12-19 July) Ostanni taiemnytsi bilshovytskoho vozhdia. Interviu z D. Volkohonovym. Ukraina. Yevropa. Svit. [in Ukrainian].
 6. Konkvest R. (1991) Bolshoi terror. Knyha I. [Online]. Avaliable from: http://www.e-reading.club/book.php?book=125876. [in Russian].
 7. Konkvest R. (1991) Bolshoi terror. Knyha II. [Online]. Avaliable from: http://www.e-reading.club/book.php?book=128530; [in Russian].
 8. Kurtua S. et al. (2001) Chernaja kniga kommunizma. Prestuplenija, terror, represii. Moskva: Tri veka istorii. [Online]. Avaliable from: http://www.e-reading.club/book.php?book=1013349. [in Russian].
 9. Trubaichuk A.F. (1993) Brudershaft dvokh dyktatoriv. Kyiv: Asotsiatsiia istorykiv «Istyna». [in Ukrainian].
 10. Bilas I.H. (1994) Represyvno-karalna systema v Ukraini. 1917-1953: Suspilno-politychnyi ta istoryko – pravovyi analiz. In 2 Volumes. Vol. 1. Kyiv: Lybid – Viisko Ukrainy. [in Ukrainian].
 11. Polikarpov V. (2001, 20 November) Chudovishhnyj «urozhaj». Vechernie vesti. [in Russian].
 12. (2007, 24 November) «Zasvity svichku» – buklet Ukrainskoho in-tu natsionalnoi pamiati. [in Ukrainian];
 13. Petasiuk I. (2013) Holodomor 1932-1933 rokiv v kraini movoiu dokumentiv (typolohiia, metodyka pidrakhunkiv zhertv). Proceeding of International conference “Informatsiino-dokumentalni komunikatsii v hlobalizovanomu suspilstvi”. Kyiv, 21-22 March 2013. Kyiv: NAU. [in Ukrainian].
 14. Stalin Y. (1947) Pytannia leninizmu. 11 Edition. Kyiv: Ukrainske vydavnytstvo politychnoi literatury. [in Ukrainian].
 15. Ulianych V. (2004) Teror holodom i povstanska borotba proty henotsydu ukraintsiv u 1921 – 1933 rokakh. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].
 16. Khomizuri H.P. (2005) Lenin o terore (cytaty bez komentarijev). [Online]. Avaliable from: http://scisne.net/a-1487. [in Russian].
 17. Shapoval Yu.I. (1993) Ukraina 20 – 50-kh rokiv: storinky nenapysanoi istorii. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
 18. Baberovski J. (2007) Krasnyj terror: Istorija stalinizma. Moskva: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija; Fond Pervogo Prezidenta Rossii B.N. El’cina. [in Russian].
 19. Luri R. (2007) Stalin. Avtobiografija. Moskva: IP Bogat. [in Russian].
 20. Vert N. (1992) Istorija sovetskogo gosudarstva. 1900 – 1991. [transl. from fr.]. Moskva: Progress, Progress-Akademija. [in Russian].
 21. Kasianov H.V., Danylenko V.M. (1991) Stalinizm i ukrainska intelihentsiia (20 – 30 roky). Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian].
 22. Donchenko O., Romanenko Yu. (2001) Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka (Hlybynni rehuliatyvy psykhopolitychnoho povsiakdennia). Kyiv: Lybid.  [in Ukrainian].
 23. Temko H.D. (2004) Tretii Rym: imperiia proty Ukrainy. Istoryko-politychnyi narys. Kyiv: “BeeZone”. [in Ukrainian].
 24. Bunich I.L. (1992) Zoloto partii: Istoricheskaja hronika. SPb.: Firma «Shans». [in Russian].