The Relationship Between the UPR and the Entente in December 1917 ‒ March 1918: Crisis of the Status of Ukraine As a Subject of International Relations

Pavlo Satskiy

PhD (history), Associate Professor, Vadym Hetman National Economic University of Kyiv

UDС 94(477:4)”1917″/1918

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.103-124

Abstract

On the basis of the archival papers, the research of the relations of Ukrainian People’s Republic with the allies of The Triple Alliance agreement, in particular with France, has been made. The system of relations of the Ukrainian People’s Republic institutions with the representatives of The Triple Alliance in Kyiv has been researched. However, the analysis of these relations has been made in the context of the events taking place in the entire European system of relations. In particular, the analysis of works of the French representative in Kyiv, General J. Tabouis, aimed at establishing systematic relations with the General Secretariat of the Ukrainian People’s Republic. Though, it has been determined that the activity of J. Tabouis in Kyiv had been driven on suppressing the Ukrainian People’s Republic activity and had also been concentrated at creating the situation of political instability at deterring the command of the German-Austrian troops from the movement of the troops from the “Ukrainian” territory from the Eastern front to other areas. General J. Tabouis has also been actively cooperated with the Ukrainian national organizations, among members of which were the prisoners of war of Austrian-Hungarian, German, Polish and Czech and Slovaks armies. After the signing of The Treaty of Brest-Litovsk and the liberation of Kyiv from the Bolshevik army, the Council of Ministers of the Ukrainian People’s Republic clearly expressed the hostile reaction to the mission of the Triple Alliance countries in Kyiv. In particular, some Ukrainian officials expressed the accusation regarding the participation of the French mission in creating chaotic conditions in Ukraine, in their subversive activity and their agreement with the Bolsheviks. Moreover, the Council of Ministers of Ukraine expressed the idea that due to the fact that the participation of Ukraine in the First World War was over, and The Triple Alliance did not accept the Ukrainian People’s Republic, the presence of the representatives of these countries in Kyiv was unsuitable. Thus, the Council of Ministers of Ukrainian People’s Republic and the command of the German troops in Ukraine demanded from the representatives of The Triple Alliance to leave the Ukrainian territory. So, the Ukrainian People’s Republic constrainedly put itself in the position of the actual collaborationist government, which had to withdraw the missions of the countries of The Triple Alliance because of the demand of occupation troops, which was not politically profitable in comparison to the state of the government of the Russian Federation.

Keywords

General Secretariat of the Ukrainian People’s Republic, Czech-Slovaks, armistice, military mission, General J. Tabouis,Triple Alliance, the German-Austrian troops.

Download the аrticle

References

1. KOSYK, V. (2004) Frantsiya ta Ukrayina. Stanovlennya ukrayins’koyi dyplomatiyi (berezen’ 1917 – lyutyy 1918). L’viv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka

2. DACKIV, I. (2010) Diplomacy Ukrainian national governments in the protection of state (1917-1923).: Author. Dis. … Dr. hist. Sciences: 07.00.02. Kyiv: Diplomatic Academy of Ukraine, MFA of Ukraine

3. MIKHUTINA, Y. (2007) Ukraynskiy Brestskiy mir. Put’ vykhoda Rossii iz Pervoy mirovoy voyny i anatomiya konflykta mezhdu Sovnarkomom RSFSR i pravitel’stvom Ukrainskoy Tsentral’noy Rady. Moskow: Izdatel’stvo “Evropa”

4. HORODNIA, N. (1996) Polityka derzhav Antanty i SShA shchodo derzhavnosti Ukrainy u 1917-1919 rr.: Dys. … kand. ist. nauk. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka

5. Rezolyutsiya Ukrayins’koyi Tsentral’noyi Rady u spravi myru. 21.XI.1917 // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592, op. 1, spr. 118.

6. LLOYD-DZHORDZH, D. (1938) Voennye memuary. Vol. 5. In P. Zvavycha. Moskow: Hosudarstvennoe sotsyal’no-ekonomycheskoe izdatel’stvo

7. FOSH, F. (1939) Vospomynaniya (voyna 1914-1918 hh.). Moskow: Hosudarstvennoe Voennoe Izdatel’stvo narkomata Oborony Soyuza SSR

8. D`YORNBERH, (ed.) (1968) Dohovor o peremirii mezhdu armiyami rus’koho Zapadnoho fronta i hermans’kimi armiyami, deystvuyushchimi protiv oznachennoho fronta. 21 noyabria (4 dekabria) 1917 h. In Sovetsko-hermanskie otnosheniya ot perehovorov v Brest-Litovske do podpisaniya Rapall’skoho dohovora. Sbornik dokumentov, Vol.1. Moskow: Politizdat

9. LENIN, V. (1974) Manifest k Ukrainskomu narodu s ul’timativnymi trebovaniyami k Ukrainskoy Rade. 5 (18) dekabria 1917 h. In Polnoe sobranye sochynenyy, Vol. 35. Moskow: Izdatel’stvo politicheskoy literatury

10. Lyst Komisara Frantsuz’koyi Respubliky henerala Tabuyi do p. Heneral’noho Sekretarya Sprav Zakordonnykh v spravi povidomlennya pro zasnuvannya v Kyyevi antant•s’koho komitetu natsiy pryhnichenykh Nimets’kym i Avstro-Uhors’kym imperializmom vid 22/KhII (4/I) 1917 roku // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592, op. 3, spr. 3.

11. VRON’SKIY, S. & other (ed.) (1963) Pis’mo predstavitelia Pol’skoho soveta Mezhpartiynoho ob`edineniya Yu. Velioveyskoho chlenu etoho soveta S. Hrabskomu o politicheskoy deyatel’nosti pol’skikh natsional-demokratov na Ukraine. Kiev, 26 noyabria (9 dekabria) 1917 h. In Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-pol’skikh otnosheniy, Vol. I: fevral’ 1917 h. – noyabr’ 1918 h. Moskow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR

12. Heneral Tabuy, komissar Frantsuzskoy Respubliki pri pravitel’stve Ukrainskoy Respubliki hosudarstvennomu pravitel’stvennomu sekretariu inostrannykh del Ukrainskoy Respubliki (pereklad noty – P. S.). Kiev, 29/11 yanvaria 1918 h. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592, op. 3, spr. 3.

13. Zhurnal №14 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 30 sichnya 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

14. Zhurnal №15 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 31 sichnya 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

15. Zhurnal № 17 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 8lyutoho 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

16. Zhurnal № 18 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 9 lyutoho 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

17. Zhurnal № 19 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 10 lyutoho 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

18. Zhurnal № 27 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 9 bereznya 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

19. Zhurnal № (nerozbirlyvo – P. S.) zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 12 bereznya 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

20. Zhurnal № 22 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 14 lyutoho 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

21. Heneral’nomu Sekretarstvu Viys’kovykh Sprav (vid – P. S.) Heneral’noho Sekretarstva Zemel’nykh Sprav. 21 lystopada 1917 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 811, op. 1, spr. 4.

22. Zhurnal № 30 zasidannya Rady Narodnikh Ministriv 13 bereznya 1918 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 2592., op. 1, spr. 65.

23. CHERNIN, O. (2005) V dni mirovoy voyny. Memuary ministra inostrannykh del AvstroVengrii. S-Pb.: Izdatelskiy dom Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta.