Міжнародна ситуація у червні-липні 1914 р. у висвітленні газети «Киевлянинъ»

Наталія Городня

доктор історичних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація. Метою цього дослідження є поглиблення розуміння міжнародної ситуації напередодні Першої світової війни шляхом аналізу публікацій газети «Киевлянинъ» у період між вбивством наступника Габсбургського престолу ерцгерцога Франца-Фердинанда і оголошенням Австро-Угорщиною ультиматуму Сербії. Автор вважає тогочасну пресу цінним історичним джерелом, оскільки вона подає інформацію про події в процесі їхнього розвитку, коли ще невідомо, до чого вони призведуть. Академічні інтерпретації тогочасних подій можуть суттєво відрізнятися від їхнього розуміння сучасниками, багато важливих деталей з часом виявляються втраченими. Контент-аналіз тогочасної преси дозволяє їх відновити. Найбільше автора цікавили основні теми міжнародних відносин, які висвітлювала газета «Киевлянинъ» між 28 червня і 23 липня 1914 р., місце серед них австрійсько-сербського конфлікту, а також оцінки тогочасної балканської політики Росії.

Дослідження показало, що австрійсько-сербський конфлікт був лише одним з численних конфліктів, що існували тоді на Балканах. Потенціал конфліктності суттєво посилився після Балканських війн 1912-1913 рр., які суттєво змінили регіональну ситуацію. Існувало розуміння, що будь-які подальші зміни можуть спричинити нову Балканську війну. Рушійними силами австрійсько-сербського конфлікту були великосербська ідея, позиціонування Сербії як «П’ємонту» південних слов’ян (за рахунок земель Австро-Угорщини) і політика Росії, яку уособлював посланець у Белграді Н. Гартвіг. Підтримка Сербії обумовлювалася геополітичними цілями Росії, що мали антиавстрійський характер. Австрійський ультиматум Сербії був спричинений тривогою стосовно несприятливої для Австро-Угорщини зміни регіональної ситуації і масштабного переозброєння Росії, у той час як підтримка Росії була основним чинником відмови Белграда задовольнити його вимоги, що призвело до ескалації конфлікту і війни.

Ключові слова: Липнева криза 1914 р., Балкани, Австро-Угорщина, Сербія, австрійсько-сербський конфлікт, політика Росії на Балканах.


Завантажити статтю

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Австрийская нота Сербии // Киевлянинъ. – 1914, 12 июля. – №190. – С. 5; 1914, 13 июля. – №191. – С. 5.
 2. Австро-сербская вражда // Киевлянинъ. – 1914, 28 июня. – №176. – С.
 3. Австро-сербский конфликт // Киевлянинъ. – 1914, 11 июля. – №189. – С. 3.
 4. Балканские дела // Киевлянинъ. – 1914, 7 июля. – №185. – С. 4.
 5. Городня Н. Д. Обставини розв’язання Першої світової війни очима сучасників / Н. Д. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип.77–79. – С.4-7.
 6. Дипломатические шаги в Белграде // Киевлянинъ. – 1914, 1 июля. – №179. – С.4.
 7. Иностранное обозрение // Киевлянинъ. – 1914, 23 июня. – №171. – С. 1–2.
 8. Иностранное обозрение // Киевлянинъ. – 1914, 16 июня. – №164. – С. 1–2.
 9. Информация из Вены // Киевлянинъ. – 1914, 29 июня. – №177. – С.
 10. К кончине Гартвига // Киевлянинъ. – 1914, 4 июля. –№182. – С.
 11. К кончине эрцгерцога Франца-Фердинанда // Киевлянинъ. – 1914, 20 июня. – №168. – С. 2–3.
 12. К кончине русского посланника Гартвига // Киевлянинъ. – 1914, 1 июля. – №179. – С. 4.
 13. К убийству эрцгерцога Франца-Фердинанда // Киевлянинъ. – 1914, 18 июня. – №166. – С. 4–5.
 14. К убийству эрцгерцога Франца-Фердинанда // Киевлянинъ. – 1914, 22 июня. – №170. – С. 3.
 15. Кальченко Т. Киевлянин // Хронос. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/organ/rossiya/kievlyanin.html
 16. Катастрофа в Сараево // Киевлянинъ. – 1914, 24 июня. – №172. – С. 3.
 17. Кончина в Белграде русского посланника Н. Г. Гартвига // Киевлянинъ. – 1914, 29 июня. – №177. – С. 5.
 18. Ловчен // Киевлянинъ. – 1914, 27 июня. – №175. – С. 3.
 19. Националисты или анархисты? // Киевлянинъ. – 1914, 17 июня. – №165. – С. 2.
 20. Отголоски злодеяния в Сараево // Киевлянинъ. – 1914, 9 июля. – №187. –  С. 2.
 21. Памятник Гартвигу в Сербии // Киевлянин. – 1914, 7 июля. – №185. – С.4.
 22. Петербургское телеграфное агентство сообщает … // Киевлянинъ. – 1914, 12 июля. – №190. – С.1–2.
 23. Погребение Гартвига // Киевлянинъ. – 1914, 4 июля. – №182. – С. 3.
 24. Погребение эрцгерцога // Киевлянинъ. – 1914, 28 июня. – №176. – С. 3.
 25. Поездка князя Гогенлоэ // Киевлянинъ. – 1914, 28 июня. – №176. – С. 2.
 26. Покушение в Сараево с политической точки зрения // Киевлянинъ. – 1914, 17 июня. – №165. – С.2.
 27. Положение дел в Боснии // Киевлянинъ. – 1914, 27 июня. – №175. – С. 3.
 28. Последствия покушения в Сараево // Киевлянинъ. – 1914, 28 июня. – №176. – С.3.
 29. Предстоящее объединение Сербии и Черногории // Киевлянинъ. – 1914, 24 июня. – №172. – С. 3.
 30. Пуже Ф. К трагедии в Сараево // Киевлянинъ. – 1914, 18 июня. – №166. – С. 2.
 31. Путешествие президента Пуанкаре в Россию // Киевлянинъ. – 1914, 8 июля. – №186. – С. 3
 32. Савенко А. Драма сербского народа // Киевлянинъ. – 1914, 19 июня. – №167. – С. 2–3.
 33. Савенко А. Мир и национальные интересы // Киевлянинъ. – 1914, 13 июля. – № 191. – С. 2.
 34. Савенко А. Новая эра в нашей балканской политике (памяти Н. Г. Гартвига) // Киевлянинъ. – 1914, 3 июля. – №181. – С. 1.
 35. Следствие по делу об убийстве эрцгерцога // Киевлянинъ. – 1914, 7 июля. – №185. – С.
 36. Слияние Сербии и Черногории // Киевлянинъ. – 1914, 22 июня. – №170. – С. 3.
 37. Телеграммы. От наших корреспондентов и С.-Петербургского телеграфного агентства // Киевлянинъ. – 1914, 29 июня. – №177. – С. 6.
 38. Тревожное положение на Балканах // Киевлянинъ. – 1914, 7 июля. – №185. – С.
 39. Gumz, Jonathan. The Habsburg Empire, Serbia, and 1914: The Significance of a Sideshow [Electronic resource] / Jonathan Gumz // 1914. Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. Ed. Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer and Samuel R. Williamson. University of New Orleans Press, 2014.– Р. 127–144. – Mode of access: http://www.jstor.com/stable/j.ctt1n2txft.9
 40. Kronenbitter, Günther. Amnesia and Remembrance – Count Berchtold on 1914[Electronic resource] / Günther Kronenbitter // 1914. Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. University of New Orleans Press, 2014. – P.77–92. – Mode of access: http://www.jstor.com/stable/j.ctt1n2txft.7
 41. MacMillan, Margaret. The War that Ended Peace; The Road to War / Margaret MacMillan. – New York: Random House, 2013. – 784 р.
 42. Neiberg,The Crisis of 1914 and the Road to War [Electronic resource] / Michael Neiberg // Ler História. – 2014. – Is. 66. – Р. 11–27. – Mode of access: https://journals.openedition.org/lerhistoria/656
 43. Snyder, Jack. Better Now Than Later: The Paradox of 1914 as Everyone’s Favored Year for War [Electronic resource] / Jack Snyder // International Security. – 2014. – Vol. 39, No. 1. – Р. 71–94. – Mode of access: https://www.jstor.org/stable/24480545
 44. Williamson, Samuel R. Austria and the Origins of the Great War: A Selective Historiographical Survey [Electronic resource] / Samuel R. Williamson // 1914 Book Subtitle: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I. – University of New Orleans Press, 2014. – P. 21–33. – Mode of access: http://www.jstor.com/stable/j.ctt1n2txft.4