ПОЛІТИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗМІНИ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАХІДНИХ І ПІВНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛЬЩІ (1945−1951)

Олексій Антонюк

канд. іст. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

Ярослав Антонюк

студент магістратури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. У статті розглянуто політику польської комуністичної влади, спрямовану на ліквідацію тимчасового стану церковного управління та встановлення постійної церковної адміністрації на Західних і Північних землях Польщі в 1945–1951 рр. Простежено увага партійно-державного керівництва до підготовки звернення до єпископату та проведення широкої пропагандистської акції в пресі в справі ліквідації тимчасового стану на «возз’єднаних землях». Під впливом тиску і погроз з боку комуністичної влади тимчасові церковні адміністратори дієцезій у Вроцлаві, Гданську, Гожуві, Ольштині й Ополі були змушені відмовитись від своїх посад. Свідченням рішучості дій влади стали, організовані урядом за прямою вказівкою Центрального Комітету Польської об’єднаної робітничої партії, вибори постійних капітульних вікаріїв вказаних дієцезій. Більшість посад новообраних керівників дієцезій отримали духовні особи, які взаємодіяли з владою та належали до «ксьондзів-патріотів». Висвітлено позицію єпископату щодо зміни церковного управління на Західних і Північних землях Польщі. Примас С. Вишинський намагався запобігти початку нового масштабного наступу владних структур на церковні інституції. Саме тому, за погодженням із Головною комісією єпископату, він дозволив прийняття присяги «на вірність Польській Республіці та її народно-демократичній владі» п’ятьма новими капітульними вікаріями. З’ясовано складнощі переговорного процесу партійно-державного керівництва з представниками єпископату. Особливого значення для подальших державно-церковних відносин мали особисті зустрічі примаса С. Вишинського з президентом Польщі Б. Берутом. Проаналізовано зміни державної політики в конфесійній сфері, наслідками яких стали пряме втручання комуністичної влади в кадрову політику католицької церкви та спроба змусити єпископат визнавати верховенство державної влади.

Ключові слова: «возз’єднані землі», державно-церковні відносини, партійно-державне керівництво, католицька церква, церковна адміністрація, єпископат.

Надійшла до редколегії  10.07.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Власть и церковь в Восточной Европе. 1944–1953 гг. Документы российских архивов: в 2 т. / Ред. кол.: Т.В. Волокитина (отв. ред.), Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. Н. Нохотович. – Т. 2.: 1949–1953 гг. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), – 1223 с.
 2. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов ХХ века: Очерки истории / Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 807 с.
 3. Павлов Н. В. Внешняя политика ГДР (1949–1990) [Електронный ресурс] / Н. В. Павлов // MGIMO.ru. – 2012. – Февраль. – С. 1–27. – Режим доступа: URL. mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929. (Дата обращения: 14.09.2021). – Название с экрана.
 4. Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов. – 3-е изд. – Москва: Международные отношения, 1971. – 416 с.
 5. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), zesp. KC PPR, sygn.295/VІІ-217.
 6. AAN, zesp. KC PZPR, sygn.237/V-158.
 7. Dudek A. Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970 / A. Dudek. – Kraków: PiT, 1 – 280 s.
 8. Centrum włady. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970. Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 13 / Oprac. A.Dudek, A.Kochański, K. Persak; red. A.  – Warszawa: ISP PAN, 2000. – 436 s.
 9. Katolicy polscy przeciwstawiają się zakusom imperialistów na granicę Odry i Nysy // Dziennik Polski. – 19 – Nr324. – 15 grudnia. – S. 2.
 10. Protokoły obrad KC PPR w maju 1945 roku. Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 1 / oprac. Kochański. − Warszawa: ISP PAN, 1992. – 94 s.
 11. Gryz R. Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956: na przykładzie Wojewódstwa Keleckiego / R. Gryz. – Kraków: Nomos, 1999. – 414
 12. Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942-1948 / red. M. Malinowski i in. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. – 648
 13. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w dniu 14 kwietnia 1950 r. – Dziennik Polski. – 1950. – Nr 104. – 16  – S. 1–2.
 14. Raina R. Kościół w PRL. Dokumenty / R. Raina. – T. I. – 1945-1959. – Poznań: W Drodze, 1994. – 779 s.
 15. Wyrwa T. Kościół i państwo w pierwszym dziesięcioleciu PRL (na podstawie raportów dyplomatów francuskich) / T. Wyrwa. − Zeszyty historyczne. – Paryż: Instytut literacki, 1987. – Tom 82. – S.59−85.
 16. Żaryn J. Kościół a władza w 1945–1950 / J.Żaryn. – Warszawa: DiG, 1997. – 388 s.
 17. Żaryn J. Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów) / J. Żaryn. – Warszawa: Neriton, 1998. – 295 302 s.