Роль Великої Британії у процесах європейської політичної інтеграції у повоєнний період (1945 – 1956 рр.)

Андрій Грубінко

Кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, докторант відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ

УДК 94(420):327.061“1945/1956”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.03.6-19

У статті розглядається роль Великої Британії у процесах європейської політичної інтеграції у повоєнний період (1945-1956 роки). Представлено витоки “особливої позиції” країни в системі європейської інтеграції, зокрема щодо участі в її політичній складовій (зовнішня політика і політика безпеки). Акцентовано увагу на становленні концептуальних засад новітньої політики Великої Британії щодо участі в європейській інтеграції упродовж досліджуваного періоду.

Ключові слова

Велика Британія, європейська політична інтеграція, Західна Європа, США.

Завантажити статтю

Джерела та література

 1.  Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика / М. Геффернен; пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2011. – 464 с.Договор, учреждающий Европейское оборонительное сообщество, от 27 мая 1952 г. // История европейской интеграции.
 2. Хрестоматия. В 3-х частях. Ч 1. История Европейских Сообществ / Браницкий А.Г., Леушкин Д.В. – Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – С. 40-86.
 3. Журкин В. В. Военная политика Евросоюза / В. В. Журкин. – М.: Международные отношения: Институт Европы РАН, 2014. – 256 с.
 4. Липкин М. А. Британия в поисках Европы: долгий путь в ЕЭС (1957–1974 гг.) / М. А. Липкин. – СПб.: Алетейя, 2009. – 240 с.
 5. Черчилль У. Мускулы мира. Речь 5 марта 1946 г. в Фултоне [Електронний ресурс] // У. Черчилль. Мировой кризис; перев. В. Чухно. – М., 2003. – Режим доступу: http://pstgu.ru/
 6. Яковенко Н. Л. Велика Британія в міжнародних організаціях: навчальний посібник / Н. Л. Яковенко. – К.: Київський університет, 2011. – 400 с.
 7. British Political Speech. Speech Archive. Leader’s speech, 1948. Winston Churchill (Conservative). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishpoliticalspeech.org/
 8. Brussels Treaty. Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence. Signed at Brussels on 17 March 1948 [Електронний ресурс] / Western European Union. – Режим доступу: www.weu.int
 9. Commons Sitting of 22 January 1948. Foreign Affairs // Hansard – House of Commons debates. House of Commons Historic Hansard for debates from 1803-2005. – HC Deb 22 January. – Series 5. – Vol. 446. – P. 383-517.
 10. Discours de Winston Churchill devant le Conseil de l’Europe (Strasbourg, 11 août 1950) // Conseil de l’Europe-Assemblée consultative. Compterendu. Deuxième session. 7 au 28 août 1950. Tome I. – Srasbourg: Conseil de l’Europe, 1950. – P. 121-124.
 11. Kimball W. F. Churchill Proceedings – Sheriffs and Constables: Churchill’s and Roosevelt’s Postwar World [Електронний ресурс] / W. F. Kimball // Finest Hour 141, Winter 2008-09. – Page 36 / The Churchill Centre. – Режим доступу: http://www.winstonchurchill.org/
 12. Larres K. Integrating Europe or Ending the Cold War?
 13. Churchill’s post-war foreign policy / K. Larres // Journal of European Integration History. – 1996. – Volume 2. – Number 1. – P. 15-50.
 14. Treaty of Alliance and Mutual Assistance between the United Kingdom and France (Dunkirk, 4 March 1947) [Електронний ресурс] / The Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe. Innovating European Studies. – Режим доступу: http://www.cvce.eu/
 15. Young J. W. Britain and European Unity, 1945-1999 / J. W. Young.; 2-nd edition. – London: Macmillan Press Ltd., 2000. – 237 p.