Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.227-239

Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посіб. – К.: Знання, 2014. – 677 с.

Перший в Україні навчальний посібник, у якому розглядається політична історія країн світу кінця 1980-х років – початку ХХІ століття, є не просто узагальнюючою працею, а й суттєвим внеском у теоретико-методологічне осмислення розуміння політичної історії глобалізації та політичної історії різних регіонів.

Завантажити статтю