«Пан’Європа» Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування процесу європейської інтеграції

Андрій Мартинов

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ

УДК 329.12-436

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.02.69-91

У статті розглядається роль австрійського політика Ріхарда Куденхова-Калергі у започаткуванні процесу європейської інтеграції. У період між Першою світовою війною і Другою світовою війною Куденхов-Калергі ініціював створення «Пан’Європейського руху», покликаного принести Європі мир і співпрацю. За свого життя Куденхову-Калергі пощастило побачити перші результати реалізації його ідеї формування «Сполучених Штатів Європи». Політична біографія Куденхова-Калергі показує роль особистості в історії європейської інтеграції.

Ключові слова

Куденхов-Калергі, Пан’Європа, європейська інтеграція, Сполучені Штати Європи.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури:

 1. Борко Ю. А. От европейской идеи – к единой Европе / Ю. А. Борко. – М., 2003.
 2. Gehler Michael. Der lange Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU / Michael Gehler. – Innsbruck, 2002.
 3. Gehler Michael. Der lange Weg nach Europa. Österreich von Paneuropa bis zum EU. Dokumente / Michael Gehler. – Wien, 2002.
 4. Coudenhove-Kalergi Richard. Paneuropa. Ein Vorschlag / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1922. – 17 November.
 5. Coudenhove-Kalergi Richard. Paneuropa und Österreich / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1925. – 25 April.
 6. Coudenhove-Kalergi Richard. Der europäische Geist / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1935. – 18 Mai.
 7. Coudenhove-Kalergi Richard. Über Österreichs Sendung / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1935. – 20 Dezember.
 8. Coudenhove-Kalerge Richard. Über die europäische Mission der Frau / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1936. – 24 Januar.
 9. Coudenhove-Kalergi Richard. Die Judenfrage / Richard Coudenhove-Kalergi // Neue Freie Presse. –1937. – 19 Dezember.
 10. Codenhove-Kalergi Richard. Der Kampf um Europa. Aus meinem Leben / Richard Coudenhove-Kalergi. – Zürich-Wien, 1949.
 11. Coudenhove-Kalergi Richard. Geschichte der Paneuropabewegung 1922–1962 / Richard Coudenhove-Kalergi. – Basel, 1962.
 12. Coudenhove-Kalergi Richard. Ein Leben für Europa. Meine Lebenserinerrungen / Richard Coudenhove-Kalergi. – Köln-Bonn, 1966.
 13. Fischer Ernst. Coudenchove, Hitler&Co // Arbeiter Zeitung. – 1931. – 25 December.
 14. Paneuropa. – 1931. – № 7.
 15. Кремлёв С. Россия и Германия: путь к пакту / С. Кремлёв. – М., 2004.
 16. Историческая наука в ХХ веке. – М., 2003.
 17. Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія / Г. Кіндер, В. Хільгеман. – К., 2001.
 18. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К., 2001.
 19. Wielfried Loth. Der Weg nach Europa – Geschichte der europäischen Integration 1935–1957 / Loth Wielfried. – Göttingen. – 1996.
 20. Чубарьян А. О. Советское руководство и некоторые вопросы европейской интеграции в начале 50-х годов / А. О. Чубарьян // История европейской интеграции (1945–1994). – М., 1995.
 21. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция / В. Г. Шемятенков. – М., 2003.