Інститут прийомної родини у Другій Речі посполитій

Анна Котиченко

Аспірантка історичного факультету Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

УДК 94 (477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.144-155

Анотація

У статті йдеться про виникнення інституту прийомної родини у Другій Речіпосполитій. Авторка завертає увагу на особливості функціонування прийомних сімей у Польщі міжвоєнного періоду, які були зумовлені багато в чому історичними обставинами, а також ментально-психологічними настановами населення. У статті розглянуто та здійснено спробу простежити еволюцію законодавчих актів, які ініціювали та регламентували встановлення інституту прийомної родини у Другій Речі Посполитій. Авторка резюмує, що поступ у законодавстві, активна позиція громадських діячів, педагогів, громади змогли привернути уваги світу дорослих до допомоги полишеній чи осиротілій дитині та побачити у ній людину.

Ключові слова

Прийомна родина, Друга Річпосполита, опіка, піклування, діти-сироти. 

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Kawyla S. Meandry pomocniczości społecznej w układach lokalnym i globalnym / S. Kawyla // Edukacja. – № 3. –
 2. Wilson Fr. Rebel Daughter of a Country House / Fr.  Wilson. – London, 1967. – 254 р.
 3. Кулеба М. В Україні близько 104 тис. дітей виховуються в закладах інституційного догляду [Електронний ресурс] / М. Кулеба. – Режим доступу: http://www.ukrainabezsyrit.org/statti/v-ukraini-104-tys-ditey
 4. Проблема сиротства и опыт ее решения в Австрии, Болгарии и Польше. Возможные уроки для Беларуси. – Варшава, 2013. – 74 с.
 5. Bednarski H. Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku / Henryk Bednarski // Mazowieckie Studia Humanistyczne. – 2008. – №12. – С. 197–214.
 6. Карпенко О. Розвиток інституції прийомної сім’ї як форми опіки над дитиною у Польщі (перша половина ХХ ст.) / О. Карпенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № – С. 5–10.
 7. Grata P. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej / P. Grata. – Red.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 315 s.
 8. Сімейний кодекс України : за станом на 25 січня 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К.: Паливода А. В., 2013. – 104 с.
 9. Balcerek M. Rozwoj opieki nad dzиeckiem w Polsce w latach 1918 – 1939 / Balcerek. – Warszawa: PWN, 1978. – 392 s.
 10. Kelm A. Formy opieki nad dzieckim w Polsce Ludowej / Kelm. – Warszawa, PZWSz, 1968. – 194 s.
 11. Ustawa o Konstytucji Reczypospolitej Polskiej // Dziennik Ustaw. – 1921. – № 44. – Poz. 267.
 12. Ustawa o opiece społecznej // Dziennik Ustaw. – 1923. – № 92. – Poz. 726.
 13. Rożańska E. Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem / Elżbieta Rożańska, Aleksander Tunelski. – Kielce: WSiP, 1981. – 80 s.