Сучасна історіографія громадянської війни в Іспанії (1936–1939) та перспективи українських досліджень

Богдан Чума

Кандидат історичних наук, доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського католицького університету

УДК: 94(460)“1936/1939”:327.019.5(477)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2016.04.261-278

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан історіографії Громадянської війни в Іспанії (1936–1939). Головний наголос зроблено на здобутках іспанських істориків та їх колег із Великої Британії і США. Виокремлено та синтезовано етапи розвитку, важливі напрямки досліджень, їх недоліки та перспективи майбутніх розвідок. Окремо розкрито українську складову вивчення цієї теми та розглянуто можливості її покращення через залучення різноманітних джерел, у тому числі архівних, і нових методів історіописання.

Ключові слова

Громадянська війна в Іспанії, історіографія, методологія, джерела.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Іваницька О. П. Франкістська Іспанія. 1939 – 1975 рр.: історіографія / О. П. Іваницька. – Вінниця, 1996. – 160 с.
 2. Коннова М. В. Громадянська війна в Іспанії (1936–1939 роки): історіографія / М. В. Коннова // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Київ, 2004. – 20 с.
 3. Чума Б. Алькасар: Воєнний міф 1936 року та його рецепція українцями Галичини / Б. П. Чума // Цитаделя: Львівський мілітарний альманах. Рік 2009. Частина 2 (2). – Львів: Астролябія, 2009. – С. 38–46.
 4. Чума Б. Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії та її відображення в іспанській історіографії / Б. П. Чума // Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 квітня, Острог–2010). – Острог, 2010. – Вип. 5. – С. 78–90.
 5. Чума Б. Іспанська «війна за історію»: політика, історіогафія та шкільна освіта / Б. П. Чума // Україна модерна. Число 19: Як (не) писати підручники з історії. – Київ: Критика, 2012. – С. 63–88.
 6. Chuma B. Memoria adulterada y olvidada: unos aspectos sobre la participación de los ucranianos de Halychyná en la Guerra Civil española (1936–1939) / Chuma // Actas del IV Congreso de Hispaniastas de Ucrania. Lviv, 4 y 5 de octubre de 2013. – Kyiv, 2014. – P. 38–50.
 7. Chuma B. Perdidos entre los nacionalismos: la cuestión nacional de España durante la Guerra Civil desde la perspectiva de la prensa política ucraniana de Halychyna, 1936–1939/ B. Chuma // Actas del I Congreso de Hispaniastas de Kiev, 25 y 26 de junio de 2009. – Kyiv, 2010. – P. 54–64.
 8. Cuenca Toribio J.M. La historiografía española sobre la Edad Contemporánea / J.M. Cuenca Toribio // Historia de la historiografía española. Nueva edición revisada y aumentada / J. Andrés-Gallego (coord.). – Madrid: Ediciones Encuentro, 2004. – P. 189–325.
 9. Banco Rodríguez J.A. La historiografía de la guerra civil española / J.A. Banco Rodríguez // Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. –2007. – № – P. 741–772.
 10. De la Cierva R. Historia de la guerra civil españ Tomo I. Antecedentes: Monarquía y República 1898–1936 / R. De la Cierva. – Madrid: San Martín, 1969. – 826 p.
 11. Preston P. La destrucción de la democracia en España. Reacción, Reforma y Revolución en la Segunda república / P. Preston. – Madrid: Turner, 1978. – 343 p.
 12. Sánchez Marroyo F. La Guerra Civil en Extremadura: estado de la cuestión / F. Sánchez Morroyo // Investigaciones Históricas: Época moderna y contemporánea. – 1989. – № 9. – P. 139–160.
 13. Viñas  La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil española / A. Viñas. – Madrid: Alianza, 1977. – 558 p.
 14. Viñas  El Oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista / A. Viñas. – Barcelona, 1979. – 535 p.
 15. Balcells A. Marxismo y catalanismo, 1930–1936 / A. Balcells. – Barcelona: Cuadernos Anagrama, 1977. – 109 p.
 16. Del Rosal Díaz A. Historia del UGT en España, 1901–1939 / A. Rosal Díaz del. – Barcelona: Grijalbo, 1977. – 960 p.
 17. Estruch Tobella J. Historia de PCE (1920–1939) / J. Estruch Tobella. – Barcelona: Iniciativas Editoriales, 1978. – 300 p.
 18. Tuñón de Lara M. La guerra civil española, 50 años después / M. Tuñón de Lara , Aróstegui , A. Viñas , G. Cardona , J.V. Bricall. – Barcelona: Barcelona, 1989. – 476 p.
 19. La guerra civil española. Una reflexión moral 50 años después / Tamames R. (ed.). – Barcelona: Planeta, 1986. – 219 p.
 20. Preston P. La guerra civil española, 1936–1939 / P. Preston. – Barcelona: Plaza y Jánez, 1987. – 243 p.
 21. Carr R. La tragedia española / R. Carr. – Madrid: Alianza Editorial, 1986. – 279 p.
 22. Vilar P. La guerra civil española /  Vilar. – Barcelona: Crítica, 1986. – 184 p.
 23. Alvarez Junco J. Historia del movimiento obrero. Una segunda ruptura? / J. Alvarez Junco,  Pérez Ledesma // Revista de Occidente. –1982. – № 12. – P. 19–41.
 24. Historia y memoria de la Guerra Civil: encuentro en Castilla y León; Salamanca, 24–27 de septiembre de 1986 /  Aróstegui (coord.). – Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988. – V. 1: Estudios y ensayos. – 455 p.
 25. Revisión de la Guerra Civil Española / A. Bullón de Mendoza, L.E. Togores (). – Madrid: Acta Editorial, 2002. – 1093 p.
 26. Moa P. Los mitos de la Guerra Civil / P. Moa. – Madrid: Esfera de Libros, 2004. – 600 p.
 27. Preston P. Las tres Españas de 36 / P. Preston. – Barcelona: Plaza y Jánez, 1998. – 480 p.
 28. Aguilar Fernández P. Memoria y olvido de la guerra civil española / P. Aguilar Fernández. – Madrid: Alianza Editorial, 1996. – 440 p.
 29. Reig Tapia A. Memoria de la Guerra Civil: Los mitos de la tribu / A. Reig Tapia. – Madrid: Alianza Editorial, 1999. – 398 p.
 30. La Guerra Civil: dos o tres Españas? / Ruiz Portella J. (ed.). – Barcelona: Altera, 2005. – 185 p.
 31. Graham H. La República española en Guerra (1936–1939) / H. Graham. – Madrid: Debate, 2006. – 616 p.
 32. Juliá Un siglo de España. Política y sociedad / S. Juliá. – Madrid: Marcial pons, 1999. – 308 p.
 33. Aróstegui J. Por qué el 18 de julio… y después / J. Aróstegui. – Barcelona: Flor del Viento, 2006. – 606 p.
 34. Díez Medrano J. Naciones divididas. Clase política y nacionalismo en el País Vasco y Cataluña / J. Díez Medrano. – Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999. – 268 p.
 35. Seidman M. A ras de suelo: Historia social de la República durante la Guerra Civil / M. Seidman. – Madrid: Alianza Editorial, 2003. – 388 p.
 36. Tébar Hurtado J. Reforma, revolución y contrarrevolución agrarias. Conflicto social y lucha política en el campo (1931–1939) / J. Tébar Hurtado. – Barcelona: Flor del Viento, 2006. – 327 p.
 37. Nash M. Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil / M. Nash. – Madrid: Taurus, 2000. – 470 p.
 38. Ledesma J. L. Del pasado oculto a un pasado omnipresente: las violencias en la Guerra Civil y la historiografía reciente / J.  Ledesma // Revista de Historia Jerónimo Zurita. – № 84. – 2009. – P. 163–188.
 39. Matthews J. Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la Guerra Civil, 1936–1939 /  Matthews. – Madrid: Alianza Editorial, 2013. – 353 p.
 40. Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з республіканською Іспанією: Збірник документів і матеріалів / Ред. кол.       Ю. Ю. Сливка (відп. ред.) та ін. – Київ: Наукова думка, 1988. – 478 с.
 41. Шевченко Ф. Рота ім. Тараса Шевченка в боях проти фашизму в Іспанії (1937 – 1938 рр.) / Ф. Шевченко // Український історичний журнал. – – № 1. – С. 101–114.
 42. Голод І. Галичани в Іспанії. Як рота імені Шевченка з фашистами воювала [Електронний ресурс] / І. Голод // Історична правда. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.istpravda.com.ua/
 43. Шевченко В. Українці в перших боях з фашизмом. / В. Шевченко // Дзеркало тижня. – Київ, 2004. – 2 липня.