Особливості реалізації політики пам’яті у Норвегії та Данії

Дмитро Лакішик

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 94:323(481+489)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.08.147-164

Анотація

Аналізується консолідуючий потенціал політики пам’яті у Норвегії та Данії. Під час дослідження виявлено відмінні риси у реалізації політики пам’яті Норвегією та Данією. Як і у більшості країн Європи політика пам’яті скандинавських країн знаходить своє відображення на державному рівні після подій Другої світової війни. Але процес примирення з минулим у Норвегії та Данії у 1970-х рр. почав відрізнятись від аналогічного західноєвропейського. Північ європейського континенту виявилася пронизаною радикальними викликами до повоєнної історіографії, яка традиційно продовжувала представляти досить уніфіковану версію трактування подій Другої світової війни. Інтенсифікація вивчення пам’яті припала на початок ХХІ ст., особливо відчутно цей процес спостерігався у Данії, де публікувалась велика кількість книг про «темні плями» історії війни, натомість у Норвегії кількість публікацій була значно меншою.

Важливим елементом у формуванні політики пам’яті є музеї та виставки, які відіграють важливу роль у представленні поглядів на Другу вістову війну. Основною функцією музеїв у Норвегії та Данії було відновлення національної ідентичності після травматичного досвіду війни, яку вони виконують і до нині. Також невід’ємною складовою реалізації політики пам’яті в скандинавських країнах є заходи присвячені закінченню війни. У Норвегії та Данії, як і в інших країнах світу, «дні пам’яті» є наріжним каменем у політиці пам’яті. Вони є важливим елементом для зміцнення групових ідентичностей і є центральним компонентом колективної пам’яті.

Ключові слова

Норвегія, Данія, політика пам’яті, Друга світова війна, історіографія, музеї.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Bryld C. Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie og tradisjonsforvaltning af krig og besættelse 1945-1997 / C. Bryld, A. Warring. –  Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1998. – 561 s.; Eriksen A. Det var noe annet under krigen: 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon / A. Eriksen. – Oslo: Pax Forlag, 1995. – 202 s.; Lenz C. Haushaltspflicht und Widerstand. Erzählungen norwegischer Frauen über die deutsche Besatzung 1940-1945 im Lichte nationaler Vergangenheitskonstruktionen / C. Lenz. – Tübingen: Edition diskord, 2003. – 269 s.

2. Steen S. Norges Krig 1940-1945 / S. Steen. – 3 volumes. – Vol. 1. – 1947; Vol. 2. – 1948; – Vol. 3. 1950. – Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1950.

3. Skodvin M. Norsk historie 1939-1945. Krig og okkupasjon / M. Skodvin. – Oslo: Det Norske Samlaget, 1991. – 420 s.

4. Kjeldstadli S. Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen / S. Kjeldstadli. – Oslo: Aschehoug 1959. – 489 s.

5. Norges Hjemmefrontmuseum. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://forsvaretsmuseer.no (Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

6. Frihedsmuseum. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://natmus.dk/ (Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

7. Njølstad O. Jens Chr. Hauge – fullt og helt / O. Njølstad. – Oslo: Aschehoug, 2008. – 893 s.

8. Færøy F. Norges Hjemmefrontmuseum: i stiftelsens år / F. Færøy. – Oslo: Norges Hjemmefrontmuseum, 1997. – 126 s.

9. Kjeldbæk E. Post-Modernism and the Three Generations of Museums / E. Kjeldbæk // Nordisk Museologi. – 2000. – № 1-2. – P. 119-126.

10. Binder B. Jahrestag / B. Binder // Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon / N. Pethes, J. Ruchatz (ed.). – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2001. – P. 290-291.

11. Maier C. Making Memories: The Politics of Remembrance in Postwar Norway and Denmark / C. Maier. – European University Institute. – July 2007. – 434 p. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://link.library.eui.eu/ (Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

12. Ustvedt Y. Slik greidde vi oss!: daglegliv under krigen 1940-45 / Y. Ustvedt, E. Lægreid. – Oslo: Samlaget 1985. – 215 s.

13. 8 травня Норвегія відзначила День звільнення та День ветеранів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://norway.mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 14 жовтня 2017 р.). – Назва з екрану.

14. Bryld C. Er vi selv historie? Kampen om samfundets legitime erindring / C. Bryld // Nordiske Historikermøde. – 2001. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://aarhus2001.hum.au.dk/ (Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

15. Sønderby K. Den usynlige hær / K. Sønderby. – København: Gyldendal, 1980. – 90 s.

16. Roslyng-Jensen P. Befrielsesjubilæet og den nyere besættelsesliteratur. Idealister og ‘materialister’ i besættelsesforskningen / P. Roslyng-Jensen // Historisk Tidskrift. – 1995. – No. 95. – S. 367-398; Roslyng-Jensen P. Besættelsesforskningen 1995-2001. En national eller ideologisk historieskrivning? / P. Roslyng-Jensen // Historisk Tidskrift. – 2001. – No. 101. – S. 480-530; Roslyng-Jensen P. Besættelseslitteraturen 2001-2006. Postmodernistisk variation og fortsat hausse / P. Roslyng-Jensen // Historisk Tidskrift. – 2006. – No. 106. – S. 198-242.

17. Bryld C. Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie og tradisjonsforvaltning af krig og besættelse 1945-1997 / C. Bryld, A. Warring. – Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1998. – 561 s.

18. Andersen C. Historie: Besat Af Besættelsen / C. Andersen // Politiken. 2005. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://politiken.dk/ (Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

19. Kjeldbæk E. Frihedsmuseet, Catalogue of Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945 / E. Kjeldbæk. – Copenhagen: Nationalmuseet 1995. – 56 p.

20. Hellman H. Da husmoderen var helt / H. Hellman // Politiken. – 2005. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://politiken.dk/(Last Access: October 14, 2017). – Title from the Screen.

21. Tamm D. Retsopgøret efter besættelsen / D. Tamm. – København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1985. – 827 s.

22. В Копенгагені вшановано пам’ять ветеранів та загиблих у Другій світовій війні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ (Дата звернення: 14 жовтня 2017 р.) – Назва з екрану.