«Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…» (повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р.)

Ігор Срібняк

Д.і.н., проф., Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК 94(477):930.1(028)«1921»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.217-252

Анотація

У статті аналізуються умови перебування та основні прояви культурно-освітньої діяльності інтернованих вояків-українців у таборі Александрів (Польща) у 1921 р. На основі використання широкого кола архівних джерел автором було зроблено висновок про те, що таборове повсякдення вояцтва було позначене значними труднощами, але поступово становище таборян нормалізувалась. У таборі була заснована ціла низка освітніх, культурно-мистецьких організацій, а також кооператив, що позитивно впливало на моральний дух вояцтва. Крім того, студії в таборових школах, відвідування різноманітних освітніх курсів дозволяли всім бажаючим поповнити запас своїх знань, що було надзвичайно важливим в умовах еміграції, дозволяючи наповнити конструктивним змістом таборове повсякдення значного числа інтернованих, насамперед з числа старшин.

Таборовий театр, хор, оркестр, різні гуртки на загал успішно надзвичайно важливу місію скріплення національної свідомості вояцтва та зміцнення їх морального духу, що значною мірою дозволило запобігти розкладовим у середовищі інтернованих. Важливу складову таборового повсякдення являла собою таборова преса, яка попри всі негаразди, пов’язані з труднощами її видання в Александрові, знаходила можливість оперативно інформувати вояцтво про події в Європі та Україні, не забуваючи при цьому й про висвітлення таборового життя. Проте розвинути свої культурно-освітні досягнення інтерновані не мали можливості, бо вже восени 1921 р. польська влада вдалась до розв’язання згадуваного табору та переміщення його мешканців до інших таборів.

Ключові слова

Інтерновані, освіта, табір, старшина, часопис, Александрів, Польща.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców і іnternowanych w Aleksandrowіe Kyjawskіm w latach 1918-1921 / Z.Karpus // Zapіskі Kyjawsko-Dobrzyńskіe. – Włocławek, 1987. – T.VІ (Hіstorіa). – S. 245-258.

2. Вішка О. Козацька могила на Куявах / О.Вішка. – Львів, 1993. – 12 с.

3. Колянчук О. Слідами інтернованих в Польщі вояків Армії УНР / О.Колянчук // Наше Слово. – Варшава, 1991. – № 49, 50; 1992. – № 1.

4. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) / І.Срібняк. – Київ-Філядельфія, 1997. – 187 с.

5. Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження. Ч.ІІ: Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924) / Н.Сидоренко. – К., 2000. – 262 с.

6. Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939) / О.Колянчук. – Львів, 2000. – 272 c.

7. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.): Історико-бібліографічне дослідження/ О.Вішка. – Львів, 2002. – 479 с.

8. Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców і іnternowanych w Aleksandrowіe Kyjawskіm 1918-1921 / Z.Karpus // Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918-1921. – Toruń, 2008. – Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). – S. 51-64.

9. Срібняк І. Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів-Куявський у 1920-1921 рр. / І.Срібняк // Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918-1921. – Toruń, 2008. – Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). – S. 65-76.

10. Wiszka E. Ukrańska prasa obozowa wydawana w Aleksandrowie Kujawskim (1920-1921) /E. Wiszka// Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і  іnternowanych 1918-1921. – Toruń, 2008. – Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). – S. 77-90.

11. Waszkiewicz Z. Żucie religijne w Obozie Internowanych nr 6 w Aleksandrowie Kujawskim w 1921 roku /Z. Waszkiewicz // Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918-1921. – Toruń, 2008. – Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). – S. 91-97.

12. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 січня. – Ч.1. – С. 16.

13. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 1.

14. Кооперативні курси // Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 січня. – Ч.1. – С. 15.

15. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 січня. – Ч.1. – С. 16.

16. ЦДАВО України, ф.3523, оп.2, спр.33, арк.20зв.

17. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.200, арк.60.

18. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.197, арк.4.

19. Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców і іnternowanych w Aleksandrowіe Kyjawskіm w latach 1918-1921 / Z.Karpus// Zapіskі Kyjawsko-Dobrzyńskіe. – Włocławek, 1987. – T.VІ (Hіstorіa). – S. 245.

20. Вішка О. Козацька могила на Куявах /О.Вішка. – Львів, 1993. – С. 8.

21. З культурно-освітньої праці 6 стр[ілецької] дивізії // Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 25-26.

22. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 29.

23. Культурно-освітня праця 4 Київської дивізії // Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 27.

24. Національно-освітня та військова праця в 4 Київській дивізії // Альманах. – Александрів Куявський, 1921. – №1. – С. 28-29.

25. ЦДАВО України, ф.1078, оп.4, спр.6, арк.71.

26. ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.40, арк.20.

27. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.544, арк.31.

28. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 травня. – Ч.7. – С. 25.

29. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 4.

30. ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.38, арк.70.

31. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 3.

32. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 2.

33. Нове життя. – Александрово, 1921. – 12 вересня. – № 68. – С. 2.

34. ЦДАВО України, ф.3523, оп.1, спр.4, арк.12.

35. Національно-освітня та військова праця в 4 Київській дивізії // Альманах. – Александрів Куявський, 1921. – №1. – С. 28-29.

36. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO), rękopis 22/53/17.

37. ЦДАВО України, ф.1078, оп.3, спр.308, арк.3-19.

38. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 2.

39. Ш.І. Благодійні чужоземні організації та шкільно-просвітня діяльність в таборах інтернованих Українців в Польщі // Український Сурмач. – Щипіорно, 1923. – 6 травня. – Ч.51-52. – С. 7.

40. Битинський М. Українське вояцтво на культурно-освітньому фронті / М.Битинський// Гуртуймося. – Прага, 1932. – № ІХ. – С. 37.

41. ЦДАВО України, ф.2562, оп.1, спр.32, арк.108-108зв.

42. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 березня. – Ч.5. – С. 27.

43. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 27.

44. Гладкий Г. Театр / Г.Гладкий// Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 17.

45. ЦДАВО України, ф.3523, оп.2, спр.1, арк.12.

46. ЦДАВО України, ф.2562, оп.1, спр.32, арк.108-108зв.

47. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 30.

48. Національно-освітня та військова праця в 4 Київській дивізії // Альманах. – Александрів Куявський, 1921. – №1. – С. 29.

49. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 2.

50. ЦДАВО України, ф.3523, оп.2, спр.1, арк.12.

51. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 25 лютого. – Ч.3-4. – С. 30.

52. Хорому Стрільцеві // Нове життя. – Александрово, 1921. – 24 квітня. – № 41. – С. 4.

53. «Невольник» на таборовій сцені // Нове життя. – Александрово, 1921. – 24 квітня. – № 41. – С. 4.

54. ЦДАВО України, ф.2562, оп.1, спр.32, арк.108-108зв.

55. ЦДАВО України, ф.1078, оп.2, спр.200, арк.60.

56. Нове Життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 2.

57. Національно-освітня та військова праця в 4 Київській дивізії // Альманах. – Александрів Куявський, 1921. – №1. – С. 28-29.

58. ЦДАВО України, ф.2439, оп.1, спр.27, арк.627.

59. Битинський М. Українське вояцтво на культурно-освітньому фронті / М. Битинський // Гуртуймося. – Прага, 1932. – № ІХ. – С. 37.

60. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 3.

61. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 січня. – Ч.1. – С. 6.

62. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.544, арк.31.

63. Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców і іnternowanych w Aleksandrowіe Kyjawskіm w latach 1918-1921 / Z.Karpus // Zapіskі Kyjawsko-Dobrzyńskіe. – Włocławek, 1987. – T.VІ (Hіstorіa). – S. 256.

64. О.К. З нашого церковного життя // Нове життя. – Александрово, 1921. – 24 квітня. – № 41. – С. 1.

65. О.К. З нашого церковного життя // Нове життя. – Александрово, 1921. – 24 квітня. – № 41. – С. 1.

66. Зірниця. – Олександрів, 1921. – 15 березня. – Ч.5. – С. 26.

67. Нове життя. – Александрово, 1921. – 23 червня. – № 57. – С. 4.

68. Білон П. Спогади /П.Білон. – Пітсбург, 1952. – Ч.1. – С. 159.

69. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 4.

70. Вішка О. Табір воїнів УНР в Александрові Куявському / О.Вішка// Наше слово. – Варшава, 1991. – № 48. – С. 6.

71. Вішка О. Козацька могила на Куявах / О.Вішка. – Львів, 1993. – С. 8.

72. Wiszka E. Wspólna modlitwa na Kozackiej Mogile / E. Wiszka // Polski Żołnierz Prawosławny. – 1999. – R.VI. – Nr 1(18). – S.14.

73. Нове життя. – Александрово, 1921. – 30 серпня. – № 66. – С.4.

74. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 6.

75. Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców і іnternowanych w Aleksandrowіe Kyjawskіm w latach 1918-1921 / Z.Karpus// Zapіskі Kyjawsko-Dobrzyńskіe. – Włocławek, 1987. – T.VІ (Hіstorіa). – S. 255-256.

76. Вішка О. Козацька могила на Куявах / О.Вішка. – Львів, 1993. – С. 8.

77. ЦДАВО України, ф.2439, оп.2, спр.58, арк.13.

78. Битинський М. Українське вояцтво на культурно-освітньому фронті / М.Битинський// Гуртуймося. – Прага, 1932. – № ІХ. – С. 37.

79. Нове життя. – Щипіорно, 1921. – 26 грудня. – № 97. – С. 3.

80. ЦДАВО України, ф.3523, оп.1, спр.12, арк.12зв.

81. ЦДАВО України, ф.3523, оп.1, спр.14, арк. 56, 62, 63.

82. ЦДАВО України, ф.3523, оп.1, спр.12, арк.12зв.

83. Вішка О. Видавнича діяльність вояків Армії УНР, інтернованих в Александрові Куявському /О.Вішка // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1995. – Вип.2. – С. 362.

84. ЦДАВО України, ф.3523, оп.1, спр.12, арк.12зв.

85. Нове Життя. – Щипіорно, 1922. – 16 січня. – № 100. – С. 1.

86. Нове життя. – Александрово, 1921. – 30 серпня. – № 66. – С. 4.

87. Нове життя. – Александрово, 1921. – 7 вересня. – № 67. – С. 2.

88. Нове Життя. – Щипіорно, 1922. – 16 січня. – № 100. – С. 2.

89. Український стрілець. – Александрів Куявський, 1921. – Ч.3. – С. 2.

90. Вішка О. Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.): Історико-бібліографічне дослідження /О.Вішка. – Львів, 2002. – С. 316.

91. Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження. Ч.ІІ: Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924) / Н.Сидоренко. – К., 2000. – С. 53.

92. Альманах. – Александрів Куявський, 1921. – Ч.1. – С. 1.

93. Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження. Ч.ІІ: Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924) / Н.Сидоренко. – К., 2000. – С. 53-55.

94. Білон П. Спасення України в вірі / П.Білон// Релігійно-науковий вісник. – Александрів Куявський, 1921. – 15 вересня. – Ч.1. – С. 3.