Культурні та природні пам’ятки Європи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою

Вікторія Пількевич

Кандидат історичних наук, асистент, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94 (100)

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.12.125-135

Анотація

В статті досліджено Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою. Визначено культурні та природні пам’ятки країн Європи, які внесено в даний Список, які перебували в ньому і були повернуті в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і продовжують бути під охороною світової спільноти, та об’єкт, який був виключений з Списку. Проаналізовано діяльність Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в сфері збереження світової спадщини. Висвітлено причини занесення пам’яток у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою. В ході написання роботи авторкою було з’ясовано роль Комітету всесвітньої спадщини щодо охорони культурних пам’яток. Наведено критерії відбору культурних і природніх об’єктів у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також визначено поняття «культурної спадщини» та «природньої спадщини» відповідно до Конвенції «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини» (1972 р.). В результаті були сформовано пропозиції щодо вдосконалення роботи країн Європи в сфері збереження культурних і природніх пам’яток та визначено перспективи повернення об’єктів, які перебувають у Списку всесвітньої спадщини, що знаходиться під загрозою, у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ключові слова

ЮНЕСКО, Список всесвітньої спадщини, культурні та природні пам’ятки, критерії, Конвенція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурної спадщини / В. І. Акуленко, О. І. Мельничук // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 2. – С. 140–147.

2. Дем’янюк О. П. Гуманітарними засобами. ЮНЕСКО – магістраль з двостороннім рухом // Політика і час. – 2001. – №11. – С. 70–77.

3. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти / Т. Г. Каткова – Х.: Титул, 2007. – 181 с.

4. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия [Електронний ресурс] / Сайт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Режим доступу: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf). Дата звернення – 26.02.2019.

5. Максимов В. В. Правова охорона культурних цінностей у конвенціях ЮНЕСКО: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / В. В. Максимов – К., 1997. – 16 с.

6. Мартыненко И. Э. Конвенции ЮНЕСКО по защите культурного наследия: проблемы реализации в национальное законодательство / И. Э. Мартыненко// Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 386–395.

7. Мельничук О. І. Міжнародно-правові засади формування Списку всесвітньої культурної та природної спадщини / О. І. Мельничук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 285–288.

8. Що таке світова спадщина // Кур’єр ЮНЕСКО. – К., 1997. – № 11. – С. 31–33.

9. Dresden is deleted from UNESCO’s World Heritage List / Офіційний сайт ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/en/news/522). Дата звернення – 27.02.2019.

10. List of World Heritage in Danger / Офіційний сайт ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/en/danger/). Дата звернення – 26.02.2019.

11. The Criteria for selection. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЮНЕСКО. Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/criteria/. Дата звернення: 27.02.2019.