Європейський та євроатлантичний прорив польської дипломатії за президентства А. Кваснєвського (рецензія на монографію Н. М. Буглай «Епоха Кваснєвського» в зовнішній політиці республіки Польща (1995–2005 рр.)»

Мартинов А.Ю.

Д.і.н., проф., провідний науковий співробітник Інститут історії України НАН України

Харлан Г.О.

К.і.н, науковий співробітник Інституту історії України НАН України

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.09.181-189

Проголошення Україною євроінтеграційного курсу, прагнення нашої держави активізувати взаємини з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору посилює необхідність вивчення та засвоєння успішного досвіду постсоціалістичної трансформації держав Центрально-Східної Європи. Особливе значення у цьому контексті має Республіка Польща, якій не лише вдалося повністю розпрощатися з комуністичним минулим, але й у рекордно короткий час приєднатися до процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, ставши їх повноправним членом та перетворитися фактично на провідника східної політики Європейського Союзу.

Завантажити статтю