Відомості про авторів

Андрій Грубінко – кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, докторант відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

Жанна Іщенко – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Тетяна Клиніна – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету.

Сергій Лучканин – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Мартинов – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ.

Наталія Папенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Павло Сацький – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Олена Скрипник –кандидат історичних наук, викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства історичного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Євген Хан – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Людмила Чекаленко – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.

Домінік Шжешні-Костанецкі – аспірант Інституту історії, Варшавський університет.

Завантажити: