Суспільство та держава в працях Томаса Пейна

Наталія Папенко

К.і.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Євген Папенко

К.і.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(73) : 316.3 Т. Пейн

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.187-200

Анотація

В статті розглядаються філософські, суспільно-політичні погляди відомого американського республіканця, просвітника, філософа, учасника війни за незалежність північноамериканських колоній Великої Британії – Томаса Пейна (1737-1809).

Автори статті намагаються показати, що провідним мотивом соціальної філософії Томаса Пейна була рівність людей за природою. «Природні права» він розглядав, як такі, що належать людині за правом її існування.

Одним із перших американських просвітників Т.Пейн довів, що категорії держава та суспільство виникають самостійно. Потреба людей в суспільному процесі, збереження її природних прав змушує людей об’єднуватися в суспільство.

Дуже важливим та актуальним стверджуванням просвітника було те, що «суспільство створюється нашими потребами, а уряд – нашими вадами…Суспільство в будь-якому стані є благо, а уряд …є необхідне зло, а в іншому випадку – зло нестерпне». Доведено, що усі філософські праці Т. Пейна пронизує думка про історичну неминучість виникнення держави. Зародження та існування державної влади можливо лише за суспільним договором, бо саме за ним людство спроможне реалізувати свої природні права.

У статті проаналізована концепція Т. Пейна про верховенство народу, республіканські принципи та представницьку систему правління у формі республіки.

Сучасники називали Т. Пейна – «британським Вольтером» за його виступи проти церкви та духівництва. Він вірив у силу величі Розуму та Доброчинності, які повинні знищити вади цивілізованого суспільства.

Ключові слова

Держава, конституція, суспільний договір, демократія, право на революцію.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Пейн Т. Избранные сочинения. Здравый смысл / Т. Пейн. – М.: Изд.АН СССР, 1959. – C. 21–64.

2. Пейн Т. Права людини / Т. Пейн. – Львів: Літопис, 2000. – 283 с.

3. Громаков Б. С. Политические и правовые взгляды Томаса Пейна / Б. С. Громаков. – М.: Госюриздат, 1960. – 75 с.

4. Пейн Т. Избранные сочинения. Права человека / Т.Пейн. – М.:Изд.АН СССР, 1959. – C. 176–245.

5. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / Упор. С.Головатий. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – C. 475-507.