Ключові віхи переговорного процесу щодо вступу Хорватії до ЄС у 2007–2008 рр.

Сергій Горопаха

Аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(4):327(497.5)«2007/2008»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.8-27

Анотація

1 липня 2013 року Республіка Хорватія офіційно стала повноправним 28-м членом Європейського Союзу, що ознаменувало виконання однієї з головних, поряд зі вступом у НАТО у 2009 р., зовнішньополітичних цілей та величезний поступ у процесі довгострокової консолідації країни.

У даній статті автором проаналізовано ключові події 2007 – 2008 рр. у відносинах Хорватії та Європейського Союзу, які наблизили цю балканську країну до реалізації нею свого євроінтеграційного курсу. Зокрема, окрема увага приділяється особливостям ходу передвступних переговорів з Європейським Союзом, а також внутрішньо- та зовнішньополітичним чинникам, які мали безпосередній вплив на євроінтеграційний діалог між Хорватією та Європейським Союзом. У цьому контексті наголос зроблено на проблемних питаннях, які певною мірою уповільнили динаміку переговорного процесу, зокрема одностороннє застосування Хорватією Захищеного екологічного риболовного поясу, та зусиль влади Хорватії з їхнього врегулювання.

Виокремлено також важливі здобутки Хорватії в переговорному процесі з Європейським Союзом, зокрема, помітний поступ країни у досягненні відповідних критеріїв Європейського Союзу та визначення терміну завершення передвступних переговорів.

Ключові слова

Хорватія, Європейський Союз, європейська інтеграція, переговори про членство, гармонізація законодавства, Захищений екологічній риболовний пояс.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1.Боровець І. Еволюція суспільної думки в Республіці Хорватія щодоєвропейської інтеграції упродовж 2000 – 2013 рр. / Ірина Боровець // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць / відп. ред. С.В. Віднянський. – 2016. – Вип. 25. – С. 307–323.

2.Ako se ZERP brzo ne riješi, doći će do zastoja u hrvatskim pregovorima //Poslovni dnevnik. – 2007. – 3. ožujak. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.poslovni.hr/. – Datum pristupa: 11.08.2018.

3.Croatia 2007 Progress Report: Commission Staff Working Paper (SEC(2007) 1431 ) // The European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/. – Title from the Screen. – Last Access: 5th July 2018.

4.Croatia 2008 Progress Report: Commission Staff Working Paper (SEC(2008) 2694) // The European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/. – Title from the Screen. – Last Access: 5th September 2018.

5.Croatia on the Road to the European Union: second edition // Ministry ofForeign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.mvep.hr/. – Title from the Screen. – Last Access: 16th July 2018.

6.Do kraja 2007. otvara se nekoliko poglavlja // Poslovni dnevnik. – 2007.21. rujna. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.poslovni.hr/. –Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 12.09.2018.

7.Drobnjak V. Specificity of Croatia’s Accession Negotiations andImplications for the EU Membership / V. Drobnjak // Etudes Européens. – 2011. – Vol. December. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.etudes-europeennes.eu/. – Title from the Screen. – Last Access: 15th September 2017.

8. Drobnjak: Nema pada entuzijazma i pomicanja rokova // Slobodna Dalmacija. 2008. – 24. rujna. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://www.slobodnadalmacija.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 06.09.2018.

9.260. sjednica Vlade Republike Hrvatske // Vlada Republike Hrvatske.[Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 19.07.2018.

10.European Parliament resolution of 10 April 2008 on Croatia’s 2007progress report (2007/2267(INI)) // The European Parliament. [Electronic Resource] –Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/. – Title from the Screen. – Last Access: 6th September 2018.

11.European Parliament resolution of 25 April 2007 on Croatia’s 2006progress report (2006/2288(INI)) // The European Parliament. [Electronic Resource] –Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/. – Title from the Screen. – Last Access: 6th September 2018.

12.Jovic D. Hrvatska vanjska politika pred izazovima članstva u EuropskojUniji // Politička misao. – 2011. – God. 48. – Br. 2. – Str. 7–36.

13.Kronologija odnosa Hrvatske i Europske unije // Ministarsto vanjskih ieuropskih poslova Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.mvep.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 15.09.2018.

14.Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji –2007. godina // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

15.Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji –2008. godina // Ministarsto vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.mvep.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

16.Najnoviji rezultati DIP-a: SDP 56, HDZ 66 mandata // 24 sata. 2007.[Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://www.24sata.hr. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 05.08.2018.

17.O izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske naJadranskom moru: odluka Hrvatskog sabora od 13. ožujka 2008. br. 998 // Narodne novine. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://narodne-novine.nn.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

18.Ott. K. Croatian Accession to the European Union: the challenges ofparticipation // Croatian Accession to the European Union. The challenges of participation / ed. Katarina Ott. – Zagreb : Institut of Public Finance, Friedrich Ebert Stiftung, 2006. – Vol. 4. – P. 1–27.

19.Predsjednik Vlade s predsjednikom Europske komisije Barrosom // VladaRepublike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 12.09.2018.

20.Predsjednik Vlade: 2009. mogla bi biti velika godina za Hrvatsku // VladaRepublike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

21.Predsjednik Vlade: Hrvatska ispunila mjerila za otvaranje svih poglavljapregovora s EU // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

22.Third meeting of the Stabilisation and Association Council between theEuropean Union and Croatia (Brussels, 6 March 2007): Joint Press Release // European Council/Council of the European Union. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/f. –Title from the Screen. – Last Access: 5th July 2018.

23.Vukandin S. Evo kako smo putovali u EU / S. Vukadin // Tportal.hr.[Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://m.tportal.hr/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 20.09.2018.

24.Započela sjednica Zajedničkog parlamentarnog odbora RH-EU [// Hrvatskisabor. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.sabor.hr. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.