Африканський напрям у політиці Європейського Cоюзу

Сергій Толстов

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

УДК 327(96):061.1ЄС

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.07.17-44

Анотація

Стаття містить огляд африканського напряму політики ЄС на початку XXI ст. Розглянуто основні аспекти політики ЄС щодо африканських країн, які включають багатосторонній політичний діалог, сприяння розвитку, контроль міграцій та переговори щодо укладення економічних угод нового типу. Цілі та принципи партнерства між ЄС та Африканським Союзом були визначені в Спільній стратегії, ухваленій у Лісабоні в грудні 2007 р. Вони охоплюють широке коло пріоритетів, таких як економічна допомога, сприяння розвитку, співпраця в сфері безпеки, регулювання міграцій, втілення трансрегіональних проектів та ін. Спільні документи ЄС і АС зорієнтовані на зміцнення співробітництва у вирішенні глобальних проблем, розподіл витрат, взаємну підзвітність, солідарність і взаємну довіру, рівність і справедливість, повагу до міжнародного права та угод, гендерну рівність та недискримінацію. Однак практичні результати взаємодії в таких пріоритетних галузях, як забезпечення миру і безпеки, сприяння демократії, добре управління, права людини, сталий і всебічний розвиток, забезпечення зайнятості, економічне зростання, розвиток людського потенціалу та континентальна інтеграція залишаються доволі низькими.

Суттєвим чинником, який впливає на політику ЄС в Африці, є конфлікт інтересів позарегіональних акторів, який сприяє загостренню економічної конкуренції та політичного суперництва. На тлі активізації економічної пристойності з боку Китаю та зростання обсягу економічних відносин з Азією спостерігається поступове скорочення частки ЄС в торгівлі африканських країн.

Ключові слова

Європейський Союз, Африканський Союз, контроль міграцій, конкуренція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Olsen G. R. The European Union’s Africa Policy: The Result of Nordicization or Europeanization? / G. Olsen // Journal of European Integration. – 2013. – Vol. 35, Issue 4. – Р. 409–424.

2. Sicurelli D. The European Union’s Africa Policies: Norms, Interests, and Impact / D. Sicurelli. – Milton Park, Abingdon: Routledge, 2013. – 216 p.

3. Farrell M. A Triumph of Realism over Idealism? Cooperation Between the European Union and Africa / M. Farrell // Journal of European Integration. – 2005. – Vol. 27, Issue 3. – P. 263-283.

4. Moyo D. Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa / D.Moyo. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010. – 188 p.

5. A Joint Africa-EU Strategy (Lisbon, 9 December 2007) / Council of the European Union. 16344/07 (Presse 291). – 82 р. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/– Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.

6. Ramet V. Africa. 03/2017 [Fact Sheets on the European Union – 2017]. – 4 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.

7. EU-Africa Declaration on migration and mobility / Fourth EU-Africa Summit. 2-3 April 2014, Brussels. [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017

8. The Global Approach to Migration and Mobility / Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. [COM(2011) 743 final. SEC(2011) 1353 final]. – Brussels, 18.11.2011. – 25 p.

9. Польская К. ФРГ и Марокко договорились об ускоренной процедуре депортации мигрантов / Deutsche Welle. 29.02.2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://p.dw.com/ – Название с экрана. – Дата обращения: 21 апреля 2017 г.

10. Council conclusions ‘Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change’ / Council of the European Union; 3166th Foreign Affairs  Council meeting. – Brussels, 14 May 2012. – 5 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.consilium.europa.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.

11. Laporte G., Krätke F. Policies, principles and processes under the EU Agenda for Change; European Centre for Development Policy Management. 16.04.2013. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://ecdpm.org/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.

12. ЄС і країни Африки ухвалили спільний план дій у боротьбі з міграційною кризою / NEWSru.ua. 12 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.newsru.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 21 квітня 2017 р.

13. ЄС і Африка проводять саміт з міграції. Туск ділиться порадами. Швеція запроваджує прикордонний контроль / NEWSru.ua. 12 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.newsru.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 21 квітня 2017 р.

14. Шаталин В. Глава Евросовета: Германия должна играть ведущую роль в решении кризиса с беженцами / Deutsche Welle. 10.11.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://p.dw.com/ – Название с экрана. – Дата обращения: 21 апреля 2017 г.

15. Mhango Y. Renaissance Capital on SSA’s Changing Export Patterns / Ratio Magazine. 02 November 2012. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.ratio-magazine.com/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.

16. The European Union and the African Union: A statistical portrait; 2013 ed. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – 96 p.

17. Imbert B. F. Trade regimes applicable to developing countries. 03/2017. [Fact Sheets on the European Union – 2017]. – 4 p. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/ – Title from the Screen. – Accessed: April 21, 2017.